Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston asetus
Turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen luokittelusta, merkitsemisestä ja käsittelyssä noudatettavista tietoturvallisuustoimenpiteistä tarkempaa sääntelyä

Valtiovarainministeriö
28.11.2019 13.41
Tiedote

Tiedonhallintalain tullessa voimaan 1.1.2020 asiakirjojen käsittelyn tietoturvallisuusvelvoitteista sekä turvallisuusluokiteltavista asiakirjoista säädetään tiedonhallintalaissa. Valtionhallinnon viranomaiset ovat lain mukaan velvollisia turvallisuusluokittelemaan tietyt salassa pidettävät asiakirjat. Näiden asiakirjojen luokittelusta ja merkitsemisestä sekä niiden käsittelyssä noudatettavista tietoturvallisuustoimenpiteistä säädetään tarkemmin tänään annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston 28. marraskuuta antama asetus sisältää nykyistä tietoturvallisuusasetusta mukaillen säännökset turvallisuusluokista, turvallisuusluokittelumerkinnöistä ja eri luokkiin kuuluviin asiakirjoihin kohdistettavista tietoturvallisuustoimenpiteistä.

Suurin muutos voimassa olevaan sääntelyyn on se, että tiedonhallintalain tai tänään annetun asetuksen mukaan muita kuin turvallisuusluokiteltavia salassa pidettäviä asiakirjoja ei enää luokiteltaisi. Asetukseen ei siten sisälly muihin kuin turvallisuusluokiteltaviin asiakirjoihin kohdistuvia vaatimuksia. Tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset on säädetty tiedonhallintalaissa.

Turvallisuusluokitteluvelvollisuus sekä yhteiset käsittelyvaatimukset turvallisuusluokitellun tiedon käsittelylle ja tietojärjestelmille tehostavat valtion viranomaisen toimintaa ja mahdollistavat yhteisten tietojärjestelmien ja tietovarantojen käytön. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Valtioneuvoston asetus julkaistaan vm.fissä päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, puh. 0295 530 515, eeva.lantto(at)vm.fi
Tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto, puh. 0295 530 121 tuija.kuusisto(at)vm.fi