Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä: EU-väärinkäytöksiä koskeva ilmoituskanava valtionhallinnon virastoille 

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.7.2021 10.01
Tiedote

Valtionhallinnon virastoille hankitaan yhteinen sisäinen ilmoituskanava EU-oikeuden väärinkäytösten ilmoittamiseen. Kanavalla varmistetaan, että työntekijät ja yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä turvallisesti ja luotettavasti.  Näin ehdottaa valtiovarainministeriön työryhmä, jonka loppuraportti julkaistiin 7.7.2021. Virastot voisivat halutessaan käyttää kanavaa myös muiden väärinkäytösten ilmoittamiseen.

Asian valmistelu perustuu EU:n niin sanottuun whistleblower-direktiiviin. Se tarjoaa suojelua henkilöille, jotka ilmoittavat työssään havaitsemistaan EU:n oikeuden rikkomisista tai rikkomisepäilyistä. Direktiivillä voidaan ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai vakavia haittoja, kuten korruptiota tai petoksia. Direktiivi pannaan täytäntöön oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistellulla lainsäädännöllä. 

Koko valtionhallinnolle tulossa yhteinen ratkaisu

Tavoitteena on, että myös turvallisuusverkon viranomaiset voisivat ottaa ilmoituskanavan käyttöönsä. Työryhmän loppuraportin mukaan kilpailutuksessa tulisi huomioida myös niin sanotun keskitetyn ulkoisen kanavan hankinta. Keskitetty ulkoinen ilmoituskanava ottaa vastaan kaikki viranomaisten ulkoisiin kanaviin tarkoitetut ilmoitukset ja siirtää ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille.

”EU edellyttää, että vähintään 50 työntekijän yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa on ilmiantokanava, jossa voi turvallisesti ilmoittaa väärinkäytöksistä. Ehdotamme nyt yhteistä ratkaisua koko valtionhallinnolle. Tämä tekee väärinkäytösten ilmoittamisesta turvallista ja toisaalta helpottaa virastojen työtä, kun kaikkien ei tarvitse tehdä omaa ilmoituskanavaa”, kertoo hankkeen vetäjä, finanssineuvos Markus Siltanen valtiovarainministeriöstä. 

Ilmoituskanava otetaan käyttöön joulukuussa

Valtiovarainministeriö antoi valtion yhteisen ilmoituskanavaratkaisun hankinnan Valtiokonttorin tehtäväksi. Tavoitteena on, että ilmoituskanava on käytettävissä valtionhallinnon virastoissa direktiivin vaatimuksen mukaisesti 17. joulukuuta 2021 mennessä. 

Valtiokonttori valmistelee ilmoituskanavan hankintaa ja käyttöönottoa ja tiedottaa tarkemmasta jatkoaikataulusta säännöllisesti. Ilmoituskanavalle pyritään varmistamaan keskitetty rahoitus. 
”Kilpailutuksen aikataulu on suunniteltu niin, että kanavan tekniselle käyttöönotolle jäisi riittävästi aikaa. Ennen tätä kannattaa virastoissa jo suunnitella virastojen sisäinen ilmoitusten käsittelyprosessi”, toteaa yksikönjohtaja Mari Näätsaari Valtiokonttorista.

Työryhmän loppuraportti 

Whistleblower työryhmä - EU-oikeuden väärinkäytökset ja niitä koskeva ilmoituskanava  

Lisätietoja:
Valtiovarainministeriö
työryhmän sihteeri, hallitussihteeri Kati Orkola, p. 02955 30108
työryhmän puheenjohtaja, finanssineuvos Markus Siltanen, p. 02955 30263 (2.8 alkaen)

Valtiokonttori
jatkovalmistelusta vastaava, työryhmän jäsen ja yksikönjohtaja Mari Näätsaari, p. 02955 02259
(2.8 alkaen)

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana