Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
FI

Uudentyyppisten toimintamallien kokeilu kunnissa alkaa

Valtiovarainministeriö 30.12.2014 14.33
Tiedote -

Joukko kuntia alkaa kokeilla poikkihallinnollisia toimintamalleja, jotka perustuvat kuntalaisten tarpeisiin. Valtio vähentää kokeilukuntien velvoitteita ja keventää ohjauskäytäntöjä.

Tasavallan presidentti vahvisti kuntakokeiluja koskevan lain tiistaina 30. joulukuuta. Laki on voimassa 5. tammikuuta alkaen aina vuoden 2016 loppuun asti.

Kokeilukunnat saavat vapaammat kädet toimia, kun valtio vähentää lakisääteisiä velvoitteita ja keventää suositusten soveltamiskäytäntöjä. Kun kokeilukausi päättyy, arvioidaan miten ratkaisuja voitaisiin vakinaistaa ja laajentaa kaikkiin kuntiin.

Kokeiluihin osallistuu 16 kuntaa tai selvitysalueen kuntaryhmää, yhteensä 57 kuntaa. Kunnat ovat hyväksyneet kokeilusopimukset, joissa tarkennetaan kokeilukohteet kunta- ja kuntaryhmäkohtaisesti.

Esimerkiksi asumispalvelujen uusien toimintamallien luomiseksi kokeillaan muun muassa seuraavia toimintatapoja:

- Joensuussa kokeiluihin kuuluu muun muassa asumispalvelujen kokonaisuuden hallinta, prosessin johtaminen ja kehittäminen, monisukupolvikorttelin suunnittelu Penttilän kaupunginosaan ja Nepenmäen tehostettu palveluasuminen sisältäen senioripihan isäntä-emäntä-toimintamallin soveltamisen suunnittelun.

- Kouvola kokeilee Valkealan palvelualuemallia. Ikääntyneille tarjotaan uudenlaista toimintaa, jokalisää heidän osallisuuttaan ja toimintakykyään. Samalla edistetään henkilöstön liikkuvuutta asiakkaiden palvelutarpeen mukaan.

- Riihimäellä muutetaan laitoshoitopaikkoja sisältävä osasto tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Kokeiltavana on perhelähtöinen yhteisöllinen työskentelymalli.

- Vantaalla kokeilukohteita on kolme: palvelutalojen joustava resursointi ja hoidon laadun mittaaminen, kotiutus- ja harjaantumisasumisen toimintamallin kehittäminen ja ryhmäperhehoito.

Tiedote kuntakokeiluista (3.9.)
Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

Lisätietoja:

Ylijohtaja Silja Hiironniemi, puh. 02955 30220
[email protected]