Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierros
Uudet kiinteistösijoitusrahastojen verotusta koskevat säännökset turvaavat Suomen veropohjaa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2022 14.29
Tiedote

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi syksyllä 2021 budjettiriihen yhteydessä Suomen veropohjan laajentamiseen ja tiivistämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Yksi näistä toimenpiteistä on kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen verotuksen muuttaminen. Muutoksella laajennettaisiin Suomen verotusoikeutta kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen Suomeen tehtyjen kiinteistösijoitusten tuottamiin tuloihin. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksesta viimeistään 21. lokakuuta.

Kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen verotusta ehdotetaan muutettavaksi eräiden osinkojen lähdeverotusta ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän raportin suositusten mukaisesti siten, että rahastojen tuloihin sovellettaisiin niin sanottua läpivirtausmallia. Läpivirtausmallissa osuudenomistajan katsottaisiin saavan tulon suoraan sijoituskohteesta, jolloin välissä oleva erikoissijoitusrahasto jäisi verotuksessa huomioon ottamatta. 

Läpivirtausmallissa tulojen veronalaisuus määräytyisi alkuperäisten tulotyyppien mukaisesti ikään kuin rahaston osuudenomistaja olisi saanut tulon suoraan sijoituksen kohteesta eikä verovapaan erikoissijoitusrahaston kautta. Tällöin verokohtelu perustuisi lähtökohtaisesti sijoittajan verokohteluun, jolloin sekä kotimaisten läpivirtaavien että ulkomaisten läpivirtaavien rahastojen kohdalla Suomen verotusoikeus rahastojen kiinteistösijoituksista saatuihin tuloihin voidaan monissa tilanteissa turvata.

Läpivirtausmallia sovellettaisiin harvaomisteisten kiinteistösijoitusrahastojen verotuksessa 

Ehdotettua läpivirtausmallia sovellettaisiin sekä kotimaisten kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen että niihin rinnastuvien ulkomaisten erikoissijoitusrahastojen verotuksessa. Ulkomaisten rahastojen osalta ehdotettua läpivirtausmallia sovellettaisiin vain niiden Suomesta saamiin tuloihin.

Läpivirtausmallin soveltaminen olisi haastavaa erityisesti suomalaisten laajaomisteisten erikoissijoitusrahastojen osalta, sillä ne ovat avoimia ja sijoittajien määrä vaihtelee. Tämän vuoksi läpivirtausmallia sovellettaisiin vain harvaomisteisten kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen verotuksessa, joissa sijoittajakunta on tyypillisesti pysyvämpää. Harvaomisteisuuden rajana pidettäisiin läpivirtausmallissa alle 30 osuudenomistajaa.

Lausuntokierros päättyy lokakuussa

Hallituksen esityksen luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle 19. syyskuuta. Lausuntokierros on käynnissä 17. lokakuuta saakka Lausuntopalvelu.fi:ssä. Annetut lausunnot ovat nähtävissä Lausuntopalvelussa.

Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022. Ehdotettujen lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan keväällä 2023 siten, että ehdotettuja muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa. 

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 029 5530 437, jari.salokoski(at)gov.fi 
Erityisasiantuntija Laura Puro, puh. 029 5530 127, laura.puro(at)gov.fi