Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen esitys
Valmiste- ja autoverotuksen menettelysäännöksiä uudistetaan

Valtiovarainministeriö
23.4.2020 13.35
Tiedote

Verohallinto pystyy ottamaan käyttöön uuden tietojärjestelmän myös auto- ja valmisteverotuksessa, kun menettelysäännöksiä uudistetaan. Hallituksen esitys ei tuo muutoksia valmisteverojen ja autoveron määrään tai muihin keskeisiin perusteisiin.

Hallitus esittää, että valmiste- ja autoverotuksen menettelyt muutetaan vastaaviksi kuin muissa Verohallinnon kantamissa veroissa. Tämä koskee verotus- ja veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmiä.

Valmisteverojen maksamisen määräaika pitenee

Esityksen mukaan valmisteverot muuttuvat oma-aloitteisiksi veroiksi. Ilmoittamisen ja maksamisen määräaika pitenee nykyisestä, joten valtion verotuotto pienenee voimaantulovuoden budjetissa kertaluonteisesti noin 600 miljoonalla eurolla.

Nykyinen veron vähennysmenettely poistuu käytöstä, mutta verovelvollinen voi hakea veron palautusta.

Autoveron menettelyt selkeytyvät

Hallitus esittää, että autovero pysyy maksuun pantavana verona. Muutoksia tulee muun muassa rekisteröityjen asiamiesten uusien ajoneuvojen ilmoittamiseen.

Uudistus selkeyttää verottoman ja verollisen käytön suhdetta. Ajoneuvon verollisesta käytöstä seuraa jatkossa yleensä velvollisuus maksaa autovero. Esityksen mukaan verollista käyttöä on aina myös se, että ajoneuvo otetaan käyttöön ennen rekisteröintiä. Autoveroa ei tarvitse enää maksaa, jos viritetään esimerkiksi mopoa tai mopoautoa niin, että vain nopeus muuttuu.

Lisäksi autoverolaki uudistetaan lakiteknisesti kokonaan.

Jatkoa aiemmille uudistuksille

Valmiste- ja autoverotuksen verotusmenettelyjen kehittäminen on osa uudistusta, jonka ensi vaiheessa valmiste- ja autoverotuksen toimittaminen siirrettiin Tullilta Verohallinnolle (VETO-hanke). Menettelysäännösten uudistaminen on jatkoa myös Verohallinnon verotus- ja veronkantomenettelyjen yhdenmukaistamiselle ja yksinkertaistamiselle, jota on toteutettu vaiheittain osana Verohallinnon tietojärjestelmäuudistusta (Valmis-hanke).

Hallitus esittää, että lainsäädäntö tulisi voimaan pääosin ensi vuoden alussa. Esitys julkaistaan Päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30183, pia.kivimies(at)vm.fi