Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Procedurbestämmelserna inom punkt- och bilbeskattningen förnyas

Finansministeriet
23.4.2020 13.35
Pressmeddelande

Skatteförvaltningen kan ta i bruk ett nytt informationssystem också inom bil- och punktbeskattningen då procedurbestämmelserna förnyas. Regeringspropositionen medför inga ändringar i punktskatternas och bilskattens belopp eller andra centrala grunder.

Regeringen föreslår att förfarandena vid punktbeskattningen och bilbeskattningen ändras så att de motsvarar förfarandena för övriga skatter som Skatteförvaltningen tar ut. Detta gäller förfaranden för beskattning och skatteuppbörd samt systemen för ändringssökande och påföljder.

Tidsfristen för betalning av punktskatter förlängs

Punktskatterna föreslås bli ändrade till skatter som betalas på eget initiativ. Tidsfristen för anmälan och utbetalning förlängs jämfört med nuläget, vilket innebär att statens skatteintäkter minskar tillfälligt med ca 600 miljoner euro i budgeten för ikraftträdandeåret.

Det nuvarande förfarandet för skatteavdrag slopas, men den skattskyldige kan ansöka om återbäring av skatten.

Tydligare bilskatteförfaranden

Regeringen föreslår att bilskatten kvarstår som en skatt som ska debiteras. Ändringar görs bl.a. i registrerade ombuds deklarationer för nya fordon.

Reformen förtydligar förhållandet mellan skattefri och skattepliktig användning. Skattepliktig användning av ett fordon medför i fortsättningen i allmänhet en skyldighet att betala bilskatt. Att fordonet tas i bruk före registreringen innebär enligt propositionen alltid skattepliktig användning. Bilskatt behöver inte längre betalas om t.ex. en moped eller mopedbil trimmas så att endast hastigheten ändras.

Dessutom revideras bilskattelagen lagtekniskt sett helt och hållet.

Fortsättning på tidigare reformer

Utvecklandet av förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen är en del av en reform där man i första skedet överförde verkställandet av punkt- och bilbeskattningen från Tullen till Skatteförvaltningen (VETO-projektet). Översynen av bestämmelserna om förfarandena är också en fortsättning på förenhetligandet och förenklandet av Skatteförvaltningens  skatteuppbördsförfaranden, som genomförts stegvis inom ramen för Skatteförvaltningens informationssystemsreform (Valmis-projektet).

Regeringen föreslår att lagstiftningen i huvudsak ska träda i kraft vid ingången av nästa år. Propositionen publiceras på Beslut-sidan.

Bekanta dig med utlåtandena om procedurbestämmelserna för punktbeskattningen och bilbeskattningen (pressmeddelande 3.1)

Ytterligare information:

Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30183, pia.kivimies(at)vm.fi