Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtion uusien työntekijöiden aloitus sujuvaksi

Valtiovarainministeriö
27.11.2019 10.02
Tiedote

Valtion yhteisiä tukipalveluja kehitetään toimivammiksi. Ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi valittiin uuden työntekijän aloitukseen liittyvät palvelut.

Valtiolla aloittaa vuosittain noin 15 000 uutta työntekijää, ja aloitukseen liittyviin tukipalveluihin osallistuu useita eri palveluntuottajia. Kehittämistyön tavoitteena on sujuvoittaa tukiprosessia. Tarkoituksena on, että kun uusi työntekijä aloittaa valtiolla, hänellä olisi kulkuluvat, koneet, työvälineet ja käyttöoikeudet tarvitsemiinsa järjestelmiin heti kunnossa. Näin uusi työntekijä pääsisi tarttumaan uusiin työtehtäviinsä jo ensimmäisenä päivänä.

Asiakkaiden näkemykset ovat kehittämistyön keskiössä

Kehittämistyön pohjaksi kerätään tietoa uusien työntekijöiden kokemuksista. Kaikille valtiolla elokuun ja marraskuun 2019 välillä aloittaneille työntekijöille on marraskuun aikana lähetetty kyselytutkimus. Kyselyllä selvitetään muun muassa

  • rekrytointi- ja valintaprosessien sujuvuutta sekä viestintää niihin liittyen
  • työn aloitukseen liittyviä käytännön kysymyksiä
  • perehdytyksen kattavuutta ja toimivuutta.

Kyselyn tuloksista viestitään joulukuun 2019 aikana.

Kerättyä tietoa hyödynnetään palvelupolun kehittämiseen. Työ tapahtuu palvelumuotoilun menetelmin työpajoissa, joissa valtion yhteisiä tukipalveluja tuottavat organisaatiot rakentavat yhdessä uuden työntekijän aloituksen palveluja entistä sujuvammiksi. Työpajoissa määritellään palvelun tavoitetilaa sekä toimintamallia tulevaisuuteen.

Valtion yhteisten tukipalvelujen kehittäminen perustuu viime keväänä hyväksyttyyn konsernipolitiikkalinjaukseen. Palvelun kehittämisen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja palveluntuottajien yhtenäisyyden vahvistaminen. Valtiovarainministeriön kanssa kehitystyötä tekevät Palkeet, Senaatti, Valtori, HAUS, Valtiokonttori sekä Hansel.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Eeva Kaunismaa, puh. 02955 30103, eeva.kaunismaa(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana