Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Smidig start för nya statligt anställda

Finansministeriet
27.11.2019 10.02
Pressmeddelande

Statens gemensamma stödtjänster utvecklas så att de blir mer fungerande. Som första utvecklingsobjekt valdes tjänster till stöd för nya arbetstagare i det inledande skedet.

Årligen börjar cirka 15 000 nya anställda hos staten. De stödtjänster som hänför sig till det inledande skedet tillhandahålls av flera olika serviceproducenter. Syftet med utvecklingsarbetet är att göra stödprocessen smidigare. Avsikten är att när en ny anställd börjar hos staten, ska han eller hon genast ha tillgång till passerkort, dator, arbetsredskap samt användarrättigheter till de system som den anställda behöver. Detta möjliggör att den nya arbetstagaren kan ta itu med sina nya arbetsuppgifter redan den första dagen.

Kundernas synpunkter i centrum för utvecklingsarbetet

Som underlag för utvecklingsarbetet samlar man in information om de nya arbetstagarnas erfarenheter. Till alla arbetstagare som börjat hos staten mellan augusti och november 2019 har under november månad sänts en enkätsundersökning. Med enkäten vill man klarlägga bland annat

  • hur smidiga rekryterings- och urvalsprocesserna samt kommunikationen i samband med dem är
  • praktiska frågor i samband med arbetsstarten
  • hur omfattande och fungerande introduktionen varit.

Information om resultaten av enkäten meddelas under december 2019.

Den information som samlats in utnyttjas för att utveckla servicestigen. Arbetet utförs i workshoppar med hjälp av servicedesign, där de organisationer som tillhandahåller statens gemensamma stödtjänster tillsammans bygger upp allt smidigare tjänster för de nyanställda i inledningsskedet. I workshopparna fastställs målbilden för servicen samt en verksamhetsmodell för framtiden.

Utvecklingen av statens gemensamma stödtjänster baserar sig på de riktlinjer för koncernpolitiken som godkändes i våras. Målet för utvecklingen av tjänsten är att stärka enhetligheten i fråga om kundorienteringen och serviceproducenterna. Utvecklingsarbetet är ett samarbete mellan finansministeriet, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), Senatfastigheter, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, Centralen för förvaltningsutveckling (HAUS), Statskontoret och Hansel.

Ytterligare information:

Eeva Kaunismaa, specialsakkunnig, tfn 0295 530 103, eeva.kaunismaa(at)vm.fi