Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle selonteon Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2022 14.12
Tiedote

Selonteko tarjoaa kokonaisvaltaisen katsauksen valtion kiinteistö- ja toimitilahallinnosta vastaavan Senaatti-konsernin toimintaan. Selonteossa arvioidaan nykyisen tilahallintomallin saavuttaneen hyvin sille asetetut tavoitteet. Valtioneuvosto antoi selonteon eduskunnalle 6. lokakuuta.

Senaatti-konserni on Senaatti-kiinteistöistä ja sen tytärliikelaitoslaitos Puolustuskiinteistöistä muodostuva valtion liikelaitoskonserni, jonka tehtävänä on tarjota tiloja ja niihin liittyviä palveluita valtion virastojen ja laitosten käyttöön. 

”Selonteko antaa kattavan kuvan Senaatti-konsernin toiminnasta ja valtion toimitilahallinnosta yleisesti. Nykymallilla on onnistuttu samaan säästöjä, vähentämään tiloihin liittyviä päästöjä sekä lisäämään suunnitelmallisuutta tilahallinnossa. Vielä riittää tehtävää, mutta suunta on nyt oikea”, toteaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

Nykyinen malli nähdään vakiintuneena ja toimivana

Vuodesta 2016 lähtien valtion virastojen ja laitosten vuokrat ovat määräytyneet omakustannusperiaatteen mukaisesti. Senaatti-konserni ei siis tavoittele voittoa toiminnallaan.
Selontekoa varten tilatun tutkimuksen mukaan virastot ja laitokset pitävät nykyistä vuokramallia pääosin selkeänä ja läpinäkyvänä sekä nykyisiä vuokratasoja kohtuullisina.

Puolustusvoimien ja sen kumppaneiden toimitilapalvelut keskitettiin vuoden 2021 alusta perustetulle Puolustuskiinteistöt-liikelaitokselle. Uudistuksen onnistunut toteutus näkyy asiakastyytyväisyysmittauksista saadussa myönteisessä palautteessa. Myös henkilöstön tyytyväisyys on säilynyt hyvällä tasolla organisaatiomuutoksesta huolimatta.

Keskitetty tilahallintomalli, jossa valtion tilojen hallinnointi on keskitetty Senaatti-konsernille, edistää valtion kiinteistö- ja toimitilastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Yhtenä tavoitteena on esimerkiksi valtion kiinteistöjen käytön energiankulutuspäästöjen puolittaminen vuosina 2022–2025 ja lähes nollatasoon pääseminen vuoteen 2030 mennessä. 

Järjestelmää arvioitava säännöllisesti

Valtion kiinteistö- ja toimitilahallinnon yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi järjestelmää ja siinä viime vuosina tehtyjä muutoksia on tarpeen arvioida säännöllisesti. Valtiovarainministeriö arvioi uudelleen valtion tilahallinnon järjestämistapaa vuonna 2026, jolloin on kulunut viisi vuotta Senaatti-konsernin perustamisesta.

Valtion omistuksessa ja Senaatti-konsernin hallinnassa on arvoltaan noin 4,2 miljardin euron rakennettu kiinteistöomaisuus, johon kuuluu noin 9000 rakennusta. Senaatti-konsernin tehtävänä on omaisuuden pitkäjänteinen ja taloudellisesti kestävä hoitaminen siten, että huomioon otetaan myös sosiaalisia, ympäristöllisiä ja kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyviä seikkoja sekä muita yhteiskunnallisia näkökohtia. Näitä näkökohtia ovat esimerkiksi kestävä kehitys, kokonaisturvallisuus, harmaan talouden torjunta, energiatehokkuuden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä toimivat kiinteistömarkkinat.

Selonteko oli lausuntokierroksella 2.6.–15.7.2022.

Lisätietoja:
Kuntaministerin erityisavustaja Lauri Finér, puh. 0295 530 283, lauri.finer(at)gov.fi
Ylijohtaja Juha Sarkio, puh. 0295 530 031, juha.sarkio(at)gov.fi
Hallitussihteeri Peppiina Huhtala, puh. 0295 530 129, peppiina.huhtala(at)gov.fi
Finanssineuvos Tero Meltti, puh. 0295 530 770, tero.meltti(at)gov.fi