Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto päätti HUS-yhtymän lainanottovaltuuden muuttamisesta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2022 14.01
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa HUS-yhtymän vuoden 2023 lainanottovaltuutta. Muutetun valtuuden määrä on noin 1,32 miljardia euroa. Lainanottovaltuutta voidaan muuttaa, jos investoinnit ovat välttämättömiä eikä niitä ole mahdollista rahoittaa muulla tavalla.

Valtioneuvosto päätti kesäkuussa 2022 kaikkien hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista. Päätös perustui HUS-yhtymän vuoden 2022 talousarviotietoihin, ja siinä HUS-yhtymälle myönnetty lainanottovaltuus oli noin 289 miljoonaa euroa.

HUS-yhtymä haki elokuun lopussa lainanottovaltuuden muuttamista. Lainanottovaltuuden muuttamistarve johtuu pääosin jo käynnistetyistä rakennushankkeista, joihin on saatu poikkeuslupa niin sanotun rajoituslain mukaisesti.

Valtioneuvosto asetti lainanottovaltuuden muuttamiselle ehtoja

HUS-yhtymän yhtymäkokouksen on arvioitava, onko uudisrakennushanke välttämätön esitetyssä laajuudessa ja aikataulussa. Hankkeessa aiotaan rakentaa keskuskeittiö, apteekki ja pysäköintilaitos. (HUS-yhtymäkokous päätti jo 26.10.2022 hankkeen toteuttamisesta lainanottovaltuusneuvotteluissa ehdotetun mukaisesti.) Valtioneuvosto edellyttää HUS-yhtymältä myös sellaisen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman laatimista, joka varmistaa hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn pitkälläkin aikavälillä ja turvaa lakisääteiset palvelut.

HUS-yhtymän lainanhoitokykyyn vaikuttaa omien toimenpiteiden lisäksi oleellisesti yhtymän jäsenten eli Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin maksuosuuksien kehitys.

Lainanottovaltuutta voi käyttää välttämättömiin investointeihin

Hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä saavat ottaa pitkäaikaista lainaa valtuuden mukaisesti investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. 

Lainanottovaltuutta voi käyttää ainoastaan investointeihin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin, jotka ovat välttämättömiä palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi.

Valtioneuvoston päätös perustui valmisteluryhmän ehdotukseen. Valmisteluryhmässä olivat edustettuina HUS-yhtymä ja hyvinvointialueita ja HUS-yhtymää ohjaavat ministeriöt, ja sen tehtävänä oli arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Ville Salonen, puh. 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi 
Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi