Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om ändring av HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 14.01
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat att ändra HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån för 2023. Den nya fullmakten är cirka 1,32 miljarder euro. Fullmakten att uppta lån kan ändras, om investeringarna är nödvändiga och de inte kan finansieras på något annat sätt.

Statsrådet fattade i juni 2022 beslut om fullmakter för samtliga välfärdsområden och HUS-sammanslutningen att uppta lån. Beslutet grundade sig på HUS-sammanslutningens budgetuppgifter för 2022, och i beslutet uppgick den fullmakt att uppta lån som beviljats HUS-sammanslutningen till ca 289 miljoner euro.

HUS-sammanslutningen ansökte i slutet av augusti om ändring av fullmakten att uppta lån. Behovet att ändra fullmakten att uppta lån beror i huvudsak på byggprojekt som redan inletts och för vilka dispens har beviljats i enlighet med den s.k. begränsningslagen.

Statsrådet ställde villkor för ändring av fullmakten att uppta lån

HUS-sammanslutningens stämma ska bedöma om nybyggnadsprojektet är nödvändigt i den föreslagna omfattningen och enligt den föreslagna tidsplanen. Projektet går ut på att bygga ett centralkök, ett apotek och en parkeringsanläggning. (HUS-sammanslutningens stämma beslutade redan den 26 oktober 2022 att projektet ska genomföras i enlighet med vad som föreslagits vid förhandlingarna om fullmakt att uppta lån.) Statsrådet förutsätter också att HUS-sammanslutningen gör upp ett produktivitets- och ekonomiprogram som säkerställer välfärdsområdets förmåga att sköta sina lån även på lång sikt och tryggar de lagstadgade tjänsterna. 

HUS-sammanslutningens förmåga att sköta sina lån påverkas utöver de egna åtgärderna också väsentligt av hur betalningsandelarna för sammanslutningens medlemmar, dvs. Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad, utvecklas.

Fullmakt att uppta lån kan användas för nödvändiga investeringar

Välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen får uppta långfristiga lån i enlighet med fullmakten för att finansiera investeringar enligt sina investeringsplaner. 

Fullmakten att uppta lån kan användas endast för investeringar och motsvarande avtal som är nödvändiga med tanke på kontinuiteten i tjänsteproduktionen eller för att trygga de tjänster som förutsätts i lagstiftningen.

Statsrådets beslut baserade sig på beredningsgruppens förslag. I beredningsgruppen ingick företrädare för HUS-sammanslutningen och välfärdsområdena och de ministerier som styr HUS-sammanslutningen, och gruppen hade till uppgift att bedöma förutsättningarna för ändring av fullmakten att uppta lån, storleken på den nödvändiga fullmakten samt villkoren för välfärdsområdet.

Ytterligare information:
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi 
Ville-Veikko Ahonen, förändringsledare, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi