Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2017 12.56
Tiedote

Valtioneuvosto linjasi 28. kesäkuuta, miten maakuntien tietojärjestelmiä tullaan ohjaamaan, hallinnoimaan ja kehittämään. Periaatepäätöksen tavoitteena on varmistaa merkittävän toimeenpanotehtävän onnistunut läpivienti.

Periaatepäätöksellä vahvistetaan valtion viranomaisen ohjaustoimintoja ministeriö- ja keskusvirastotasolla sekä perustetaan uusi ohjaustoiminto osaksi maakuntien talouden ja toiminnan ohjausta.

Valtiovarainministeriö vastaa julkisen tietohallinnon ja tietopolitiikan ohjauksesta ja kehittämisestä. Valtiovarainministeriöön kootaan valtioneuvoston yhteinen ohjaustoiminto maakuntien digitalisoinnin ja tietohallinnon sekä siihen liittyvien investointien ohjausta varten.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tietojärjestelmät ja tietopolitiikka ovat hyvin olennainen osa maakuntien tietohallinnon ja digitalisoinnin kokonaisuutta ja kansalaisten palveluita. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee valtiovarainministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiä koskevat asiat. Lisäksi STM huolehtii yhtenäispolitiikan toimeenpanosta ja arvioinnista maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasidonnaisten tietojärjestelmien, tietopolitiikan ja tietohallinnon osalta. STM vastaa myös Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietopolitiikan mukaisesta ohjauksesta.

Kunkin toimialan ministeriö osallistuu toimenpide-ehdotusten valmisteluun sekä seurantaan ja arviointiin erityisesti toimialansa toimialasidonnaisten ICT-ratkaisujen osalta.

Maakunnilla vastuu maakuntatason palveluista

Periaatepäätöksen linjausten mukaan maakunnat vastaavat maakuntatasolla palveluista, toiminnan järjestämisestä ja niitä tukevan ICT:n kehittämisestä. Tietojärjestelmien ja ratkaisujen tulee muodostaa asukkaille ja palveluiden käyttäjille mahdollisimman hyvin toimiva, jatkuvasti kehittyvä ja helposti käytettävä palvelukokonaisuus.

Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö vastaa perustietotekniikkaan ja yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä.

SoteDigi-kehitysyhtiö vastaa kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä.

Kelan, THL:n ja Väestörekisterikeskuksen vastuut linjattiin

Periaatepäätösluonnoksessa linjataan myös Kelan, THL:n ja Väestörekisterikeskuksen vastuista. Kela tuottaa ne yhtenäispolitiikan mukaiset pakolliset järjestelmät, jotka sen tehtäväksi on säädetty. THL huolehtii sille säädetystä tiedontuotannosta ja maakuntien sote-arvioinnista. Lisäksi THL vastaa sille säädetyistä rekisteritehtävistä sekä erityisesti sote-tietosisältöjä koskevista käytännön tietorakenteista ja niiden ohjauksesta. Väestörekisterikeskus tarjoaa tunnistamispalvelut ja muut sähköisen asioinnin tukipalvelut valinnanvapaustoimijoiden käyttöön. 

Seuraavaksi valmistellaan periaatepäätöksen linjausten toteuttamisen mahdollisesti edellyttämät säädösmuutokset. Toimeenpanon tärkeimpänä ja kiireellisimpänä asiana on toteuttaa maakuntien yhteinen tiedon integraatioalusta ja varmistaa muut tiedon integraation edellytykset.

Periaatepäätös

Lisätietoja:

Budjettineuvos Tomi Hytönen, 029 5530 279, [email protected]

Julkisen hallinnon ICT Kunta-asiat aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto sote-uudistus