Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen esitys talouspolitiikan arviointineuvo...

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.1.2014 11.30
Tiedote -

Suomeen perustetaan talouspolitiikan tavoitteiden ja toteutumisen arviointia varten riippumaton, tieteellisin kriteerein koottu talouspolitiikan arviointineuvosto.

- Useissa maissa, mm. Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa, on saatu myönteisiä kokemuksia finanssipolitiikkaa arvioivista itsenäisistä, tieteellisin kriteerein kootuista asiantuntijaneuvostoista. Myös Suomessa on syytä lisätä riippumattoman tutkimustiedon hyödyntämistä talouspolitiikan arvioinnissa, painottaa ministeri Urpilainen.

Neuvoston tehtävänä on arvioida mm. talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta, niiden saavuttamista ja valittujen keinojen tarkoituksenmukaisuutta sekä talouspolitiikan eri osa-alueiden yhteensovittamista ja kytkentöjä yhteiskuntapolitiikan muihin osa-alueisiin. Neuvosto arvioi talouspolitiikan onnistumista erityisesti taloudellisen kasvun ja vakauden, työllisyyden ja julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden kannalta.

- Julkisen talouden kestävyyden parantaminen edellyttää hyvää onnistumista erityisesti työllisyys- ja kasvupolitiikassa. Myös talouspolitiikan onnistumista pitää peilata entistä enemmän pitkän aikavälin kestävyyden kannalta, toteaa ministeri Urpilainen.

Neuvosto voi myös esittää oman näkemyksensä siitä, missä talouspolitiikan aloilla tarvitaan lisää tutkittua tietoa sekä hankkia talouspolitiikkaa koskevia tutkimuksia. Arviointineuvostolla ei ole talouspolitiikkaa koskevaa päätösvaltaa.

Neuvosto toimii Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen yhteydessä, mutta ei ole osa sen organisaatiota. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus antaa neuvoston käyttöön hallinnollisia palveluja.

Neuvosto julkaisee vuosittain arvion harjoitetusta talouspolitiikasta.

Valtioneuvosto nimittäisi neuvoston puheenjohtajan ja neljä jäsentä viiden vuoden toimikaudeksi. Neuvoston tieteellisyyden varmistamiseksi puheenjohtajan ja kolmen jäsenen tulisi edustaa taloustieteen eri aloja ja yhden jäsenen muiden yhteiskuntatieteiden korkeatasoista tieteellistä asiantuntemusta. Jäsenistä vähintään yhden tulisi toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

Neuvostolla on asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten pääsihteeri, joka on palvelussuhteessa Valtion taloudelliseen tutkimuskeskukseen. Pääsihteerin nimittäisi valtiovarainministeriö.

Valtioneuvoston asetus talouspolitiikan arviointineuvostosta käsiteltiin valtioneuvostossa 30.1.2014 ja neuvosto aloittaa toimintansa vuoden 2014 aikana.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hannele Kerola, puh. 02955 30199

Jutta Urpilainen