Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiovarainministeriö ohjaa jatkossa viranomaisverkko Virveä

SisäministeriöValtiovarainministeriö
29.12.2017 12.00
Uutinen

Suomen Erillisverkot -konserniin kuuluvan Tietoliikennepalvelut, Virven ohjaus siirtyy 31.12.2017 sisäministeriöstä valtiovarainministeriön JulkICT-osastolle. Muutoksella Virve-palvelujen ohjaus liitetään osaksi olemassa olevaa valtiovarainministeriön turvallisuusverkkotoiminnan ohjausta, joka Erillisverkoissa on kohdistunut aiemmin Tietoliikennepalvelut, Stuven toimintaan. Lisäksi muutoksella varaudutaan tulevaisuuden viranomaispalvelujen ja viranomaisviestintätoimintamallien kehittämiseen.

Muuttuvassa toimintaympäristössä viranomaisten ja muiden hallinnon turvallisuudesta ja kriittisestä viestinnästä vastaavien tahojen yhdistäminen samalle ohjaajalle on yhteinen, huolella valmisteltu päätös. Muutoksella haetaan synergioita nykyiseen turvallisuusverkkotoimintaan ja pyritään turvaamaan viranomaispalvelujen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden muuttuviin käyttäjätarpeisiin.  Ohjausmallimuutoksen nähdään olevan mahdollisuus myös uusien tulevaisuuden viranomaisviestintätarpeisiin vastaavien toimintamallien luomiseen.

Virven historia on kansainvälisestikin merkittävä. Virve oli vuonna 2002 ensimmäinen maankattava viranomaisverkko, jota käytetään tänä päivänäkin vertailu- ja mallikohteena useiden maiden viranomaisverkkojen rakentamisessa. Erityisen Suomen viranomaisverkko Virvestä tekee sen toimintamalli, jossa kaikki viranomaiset, kuten pelastus, poliisi, sosiaali- ja terveystoimi, rajavartiolaitos ja puolustusvoimat toimivat samassa verkossa avuntarpeen ja hädän hetkellä. Myös muut yhteiskunnan turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaavat tahot ovat Virven käyttäjiä. Tämä on mahdollista eri toimijat yhdistävien puheryhmien avulla.

”Minulla on ollut ilo ja kunnia olla johtamassa ja kehittämässä useissa eri tehtävissä vuosien varrella Virveä maankattavaksi viranomais- ja muut viranomaistoimintaa tukevat kriittiset toimijat yhdistäväksi viranomaisviestintämalliksi. Käyttäjätarpeiden huomioiminen ja palveluiden rakentaminen yhteistyössä on jatkossakin keskeistä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Luovutan hyvillä mielin ohjausvastuun valtiovarainministeriölle”, sanoo valmiusjohtaja Janne Koivukoski sisäministeriön pelastusosastolta.

”Kiitämme sisäministeriötä ansiokkaasta Virve-ohjauksesta ja otamme vastaan erinomaisesti ohjatun ja kehitetyn Virve-toiminnan. Kiitän Janne Koivukoskea hänen tekemästään uraa uurtavasta työstä suomalaisten viranomaispalvelujen kehittämisessä sekä Virve-yhteistyöryhmän vetäjänä”, sanoo neuvotteleva virkamies Timo Saastamoinen valtiovarainministeriön JulkICT-osastolta.

Lisätietoja:

Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30446, timo.saastamoinen(at)vm.fi

Arto Lönnroth, yli-insinööri, sisäministeriö, puh. 0295 488 454, arto.lonnroth(at)intermin.fi

Jarmo Vinkvist, toimitusjohtaja, Suomen Virveverkko Oy, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 040 501 5195, jarmo.vinkvist(at)erillisverkot.fi

Julkisen hallinnon ICT Valtiovarainministeriö