Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriö on antanut suosituksen virastojen rakenteita ja toiminnan järjestämistä koskeviksi periaatteiksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2021 12.14
Uutinen

Suositus vahvistettiin 1. joulukuuta 2021. Suosituksessa kootaan ja selkeytetään valtionhallinnon organisaatiomuotojen valintaa koskevia periaatteita, ja se on laadittu virkamiesvalmistelun tueksi. Lisäksi siinä annetaan suosituksia ja ohjeita valtion virastojen ja laitosten rakennetta ja toiminnan järjestämistä koskien.

Suositus on laadittu tilanteisiin, joissa harkitaan uuden organisaation perustamista tai uuden tehtävän organisointia, nykyisen organisaation toimivuutta tai uudelleenorganisointia tai muita olennaisia muutoksia organisaation toimintaperiaatteisiin. Suosituksen on tarkoitus tukea virkamiesvalmistelua ratkaisuvaihtoehtojen vertailussa. 

Nyt annettu suositus muodostaa kokonaisuuden aiemmin annettujen suositusten kanssa. Näitä suosituksia ovat Valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestämisessä noudatettavat periaatteet harkittaessa toiminnan yhtiöittämistä ja Valtionhallinnon organisaatiomuodon valinta, ulkopuoliset rahastot, itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset ja säätiöt

Kun valtion tehtävien uudelleenjärjestelyä harkitaan, on ministeriöillä ja virastoilla mahdollisuus konsultoida myös valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosastoa.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Juha Sarkio, juha.sarkio(at)gov.fi 
Hallitusneuvos Janne Öberg, janne.oberg(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, mikko.saarinen(at)gov.fi
Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, elina.isoksela(at)gov.fi

Hallintopolitiikka