Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet, Finansministeriet, Global Coalition on Aging, Finlands Bank och Finans Finland:
På Silver Economy Forum diskuterade experter hur demografiska förändringar påverkar ekonomin

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2019 11.29
Pressmeddelande
High-level forum on The Silver Economy.

På Silver Economy Forums andra dag diskuterades hur demografiska förändringar påverkar makroekonomiska trender och finanspolitik.

Manoj Pradhan är chefekonom på det makroekonomiska forskningsbolaget Talking Heads och underströk de fundamentala effekter åldrandet har på våra ekonomier och samhällen.

”Demografiska faktorer kommer att förändra några av de starkaste ekonomiska trenderna vi har sett under de senaste trettio åren – vissa till det bättre, vissa till det sämre och vissa förändringar är ännu okända. De perioder av stabil tillväxt i kombination med ständigt liten eller minskande inflation och räntor som vi har vant oss vid kommer att bli allt mer sällsynta i framtiden. Det är oklart vad som kommer att hända framöver, men vi kan vara säkra på att ingenting blir som förr. Världen måste vakna och anta denna utmaning så snart som möjligt”, säger Pradhan.

”Demografiska trender förändrar arbetskraftens utformning i många länder, och får ledande ekonomer och politiker att tänka om gällande makroekonomiska nyckelparametrar. I synnerhet finanspolitiker har blivit tvungna att ändra åsikt gällande den varaktiga ekonomiska tillväxten, den naturliga arbetslöshetskvoten och den naturliga räntefoten”, konstaterar Esther George, som är styrelseordförande och VD på Federal Reserve Bank i Kansas City.

Styrelseordförande George ser en viktig förändring vad gäller ålders- och kunskapsfördelningen inom arbetskraften, vilket är ett resultat av ett åldrande samhälle samt tekniska framsteg som ger bättre möjligheter inom yrken som kräver hög eller låg utbildning än yrken med medelkunskaper.

”Silver Economy Forum visar att vi behöver ett bättre utbyte mellan alla olika intressenter i åldersrelaterade frågor, både från den offentliga och den privata sektorn. Jag tror att diskussionen här bidrar till att lägga vägen för ett bättre samarbete”, var slutorden från Martti Hetemäki, finska finansministeriets statssekreterare.

”Genom samarbete mellan offentliga och privata aktörer kan vi erbjuda fler alternativ för att omvandla privat förmögenhet till köpkraft och samtidigt minska på beskattningen”, säger Piia-Noora Kauppi, Managing Director på Finans Finland.

Vad är Silver Economy Forum?

Silver Economy Forum är ett unikt gemensamt åtagande mellan politiker, regeringar och affärsmän. Här träffas över 600 politiker, myndighetstjänstemän, experter, forskare och affärsledare. Det är den första globala ekonomiska och politiska toppkongressen gällande åldrande, med särskilt fokus på digitalisering och lansering av nya tekniska funktioner. Kongressen samordnas av den finska regeringen, Finlands Bank, Finans Finland och Global Coalition on Aging (GCOA). Evenemanget utgör en del av det officiella programmet för Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Ytterligare information:

Sarita Friman, kongressens huvudsekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tel. +358 295 163 349, [email protected]
Martti Salmi, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tel. +358 295 530 194, [email protected]
Elisa Newby, kommunikationschef, Finlands Bank, tel. +358 9 1832632