Hyppää sisältöön
Media

Kuntaministeri Sirpa Paatero:
Valtiovarainministeriö turvaa ihmisten ja yhteisöjen digitaalisia tietoja

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2021 13.03
Kolumni

Suomi tunnetaan digitalisaation edelläkävijänä. Digitalisoitumisen nopean edistymisen myötä Suomi ja täällä elävät ihmiset ja yhteisöt ovat kuitenkin viime vuosina joutuneet yhdeksi digitaalisen rikollisuuden kärkikohteista. Valtiovarainministeriössä tehdään töitä näiden digitaalisten uhkien minimoimiseksi.

Toimintaympäristön muutos tarkoittaa, että yhteiskunnan rooli ihmisten ja yhteisöjen suojaamisessa digitaalisilta uhilta korostuu. Yhteiskuntamme perustuu keskinäiselle luottamukselle siitä, että turvallisuudesta pidetään huolta. Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen pitää voida luottaa eettisesti kestäviin, avointa ja läpinäkyvää toimintaa tukeviin ja turvallisiin julkisen hallinnon palveluihin.

Suomi on pärjännyt Euroopan komission vuotuisissa DESI-arvioinneissa erinomaisesti, mutta digitaalitalouden ja yhteiskunnan indeksi ei ota huomioon digitaalisen turvallisuuden kehitystä. Virolaisen eGovernance Academyn ylläpitämässä kaikkien maailman valtioiden kyberturvallisuuden tilaa arvioivassa NCSI-vertailussa Suomi sijoittuu kahdeksanneksi 160 valtion joukossa. Sijoitus on olosuhteisiimme nähden hyvä, mutta se osoittaa, ettei digiturvallisuus välttämättä pysy digitaalisen yhteiskunnan kehityksen mukana.  Turvallisuuden jatkuvan edistämisen perusta on meillä kuitenkin kunnossa.

Digitaalinen turvallisuus suojaa kansalaisia

Digitaalisen turvallisuuden kehittämistyön tavoitteena on suojata kansalaisia, yhteisöjä ja yhteiskuntaa niiltä riskeiltä ja uhilta, jotka voivat kohdistua tietoihin, palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan digitaalisessa toimintaympäristössä. Yhteiskuntamme on yhä enemmän riippuvainen digitaalisista järjestelmistä, palveluista ja tietoverkoista. Tämä riippuvuus lisää digitaalisen turvallisuuden merkitystä. Digitalisoitumiseen sekä digitaalisen toiminnan turvallisuuteen ja jatkuvuuteen on siten panostettava tasapainoisesti.

Hallitusohjelman toimeenpano digitaalisen turvallisuuden osalta on edistynyt merkittävästi kuluneiden kahden vuoden aikana. Hallitusohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti, koronapandemian asettamista haasteista huolimatta.

Kehittämisen painopiste kuntien palveluiden digitaalisessa turvallisuudessa

Valtioneuvosto hyväksyi 8.4.2020 periaatepäätöksen Julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta. Otimme samalla käyttöön kansainvälisistä yhteyksistä tutun termin digitaalinen turvallisuus. Digitaalisen turvallisuuden viitekehys pitää sisällään muun muassa riskienhallintaan, toiminnan jatkuvuudenhallintaan, varautumiseen, kyberturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä asioita.

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden periaatepäätöksessä määriteltyjä keskeisiä kehitettäviä palveluita ovat muun muassa julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden riskien hallinta ja kunnille tarkoitetut yhteiset, digitaalista turvallisuutta edistävät palvelut. Tuorein palvelu on kuntien uusille luottamushenkilöille suunnattu verkkokoulutus ”Digiturvallisuus kuntien luottamushenkilöille.” Keväällä valtiovarainministeriö julkaisi kuntien digitaalisen turvallisuuden tueksi tarkoitetun raportin kuntien merkittävimmistä digitaalisen turvallisuuden riskeistä.

Digitaalisen turvallisuus luo pohjan kansalaisten luottamukselle hallinnon digitaalisiin palveluihin ja turvaa meidän kaikkien yksityisiä tietoja ja digitaalista identiteettiä.

Sirpa Paatero
Kuntaministeri