Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriön ennusteen riippumattomuudesta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2017 8.50
Kolumni
Sami Yläoutinen.

Talousennusteen tulee olla poliittisesta vaikutuksesta vapaa. Tämän riippumattomuuden vastapainona ennuste tulee alistaa julkiselle arvioinnille.

Valtiovarainministeriön (VM) laatimista ennusteista ja vaikutusarvioinneista on syntynyt keskustelua. On muun muassa pohdittu sitä, onko VM:llä taipumusta erityiseen synkkyyteen ennusteissaan. Lauantain 14.1. Helsingin Sanomissa puolestaan todettiin, etteivät VM:n luvut ole käyneet palkkamallin neuvottelujen pohjaksi ”muun muassa siksi, että palkansaajapuolella ministeriön epäiltiin olevan liikaa poliitikkojen ohjauksessa”.

Ehkä on tarpeen selventää muutamia seikkoja VM:n ennuste- ja analyysitoiminnasta.

Taloudellisen päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa talouden kehitysnäkymistä. Ennusteita käytetään muun muassa budjetin laadinnan ja talouspolitiikan valmistelun pohjana. Kokonaiskuva talouden näkymistä muodostaa keskeisen pohjan talouspoliittisten toimien tarkoituksenmukaiselle mitoitukselle.

Ennusteen tekoa ei ohjailla poliittisesti

VM:ssä ennusteen laatimisesta vastaa kansantalousosasto (KO). VM:ssä talousennuste on aina tehty parhaaseen asiantuntemukseen pohjautuen, eikä sitä ole pyritty ohjailemaan poliittisilla tai muilla syillä. EU-vaatimuksista johtuen tämä vallitseva käytäntö on vuoden 2015 alusta lähtien sisällytetty lakiin, jossa KO:lle annetaan riippumattoman ennustajan asema.

Erilaisia vaikutusarvioita puolestaan VM:ssä laativat kansantalousosaston lisäksi muun muassa budjetti- ja vero-osastot. Ennusteiden tapaan nämä arviot ovat poliittisesta ohjauksesta vapaat.

Riippumattomuus on tärkeää suuren yleisön kuluttajasuojan vuoksi. Ennusteen laatimiseen liittyy aina suuri määrä harkintaa eikä ole olemassa objektiivista, ”oikeaa” ennustetta. Silti poliittiset tarkoitusperät saattaisivat suosia talousnäkymien esittämistä perusteettoman valoisina. Joissain tilanteissa saattaisi olla myös toisin päin.  Jos ennuste muodostettaisiin poliittiseen harkintaan perustuen, talouspolitiikan mitoitus olisi lähtökohtaisesti väärä.

Ulkopuolinen arviointi tarpeellista

Riippumattoman ennusteen vastapainona on hyvä, että ennusteeseen kohdistuu myös ulkopuolista arviointia. Arviointi voi kohdistua esimerkiksi ennusteiden osumatarkkuuteen, ennusteiden mahdolliseen systemaattiseen optimistisuuteen tai pessimistisyyteen tai itse ennusteprosessiin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) julkaisi 10.6.2016 VM:n makroennusteiden luotettavuutta koskevan tarkastuskertomuksen. Tarkastuksessa ei käynyt ilmi seikkoja, jotka olisivat vaarantaneet VM:n ennustetoiminnan riippumattomuutta käytännön toiminnassa.  Ennusteprosessia VTV piti johdonmukaisena, eivätkä VM:n ennusteet olleet osumatarkkuudeltaan sen huonompia – tai parempia – kuin muidenkaan ennusteet.

VM on halunnut lisätä ennusteensa avoimuutta myös omaehtoisesti. Toukokuussa 2016 VM julkaisi raportin, jossa käymme avoimesti läpi ennustepoikkeamat. Jatkossa tällainen raportti julkaistaan kerran vuodessa.

Tiedostamme VM:ssä hyvin, että yhteiskunnan asettamat vaatimukset julkisen hallinnon toiminnalle ovat kasvaneet ja tulevat kasvamaan. VM:n vaikuttavuus syntyy toimintamme uskottavuudesta. Uskottavuuden edellytyksenä taas ovat avoimuus ja läpinäkyvyys. VM tulee jatkossakin kiinnittämään erityistä huomiota ennusteensa ja muun talousanalyysinsä avoimuuteen ja ymmärrettävyyteen.

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus: Makroennusteiden luotettavuus (VTV)

Ennustepoikkeamaraportti, kevät 2016

Sami Yläoutinen

Ylijohtaja, talouspolitiikan koordinaattori
sami.ylaoutinen(at)vm.fi

Talousnäkymät