Hyppää sisältöön
Media

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale:
Valvonnan tehostaminen ehkäisee rahanpesua

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2018 14.50
Kolumni
Armi Taipale.

Paine rahanpesun torjunnan tehostamiselle Euroopassa kasvaa, kun eurooppalaisissa pankeissa on paljastunut historiallisen laajaa rahanpesua. Nyt kannattaa ennen kaikkea lisätä viranomaisten valvontaa ja yhteistyötä.

Uutisoinnin perusteella rahanpesun ovat mahdollistaneet puutteet pankkien toiminnassa. Yhdysvaltojen viranomaisilla on ollut merkittävä rooli tapausten paljastumisessa.

Kotimaassa ei ole toistaiseksi paljastunut laajamittaisia yksittäisiä rahanpesutapauksia, mutta muiden maiden tapaukset herättävät keskustelua myös Suomessa.

Ilmi tulleissa laiminlyönneissä on ollut mukana Suomessa toimivia pankkikonserneita, ja menettelytapaohjeiden puutteet voivat koskea koko konsernia. Toisaalta soveltamiskäytännöt saattavat vaihdella konsernien sisällä ja yksittäisen yksikön virheet eivät vielä kerro järjestelmällisistä virheistä konsernin tasolla.

Rahanpesu tapahtunut ennen uutta sääntelyä

Muutaman viime vuoden aikana EU:n komissio on antanut neljä ehdotusta, joilla muutetaan niin sanottua rahanpesudirektiiviä. Näistä osan Suomi on jo pannut kansallisesti täytäntöön. Seuraava hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa, ja kaksi komission uusista ehdotuksista on EU:ssa neuvoteltavana.

Merkittävä osa viime aikojen rahanpesuepäilyistä on ajalta ennen sääntelymuutoksia. Olemme toisin sanoen tilanteessa, jossa edellisten lakimuutosten vaikutuksista ei ole tietoa ja kokemuksia, kun jo uusia ehdotuksia annetaan. Poliittinen paine saada näkyviä ratkaisuja ajaa osittain asiaperusteisten ratkaisujen ohi.

Viranomaisyhteistyötä tarvitaan

On selvää, että viranomaisten yhteistoimintaa on parannettava ja valvontaa on tehostettava. Maailmalla ihmetellään esimerkiksi, miten Euroopan pankkiviranomaisessa kaksi henkilöä voi olla järkevä mitoitus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan. Tosin rahanpesun torjunta on EU:ssa vielä kansallisella vastuulla.

Siksi meidän pitää tehostaa rahanpesun torjuntaa myös Suomessa. Valvovia viranomaisia ovat esimerkiksi Finanssivalvonta, aluehallintovirasto ja Poliisihallitus.

Suurimmalla osalla suomalaisista rahanpesun torjunnan viranomaisista on liian vähän henkilöstöä. Voiko valvonta olla tehokasta, jos valvottavia on tuhansia yhtä valvovaa virkamiestä kohden? Suomessa on myös tarvetta tehostaa viranomaisten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Euroopassa keskustelu on siirtynyt tuleviin valvontarakenteiden muutoksiin. Nyt puhutaan kansallisen valvonnan sijaan valvonnan keskittämisestä yhdelle eurooppalaiselle viranomaiselle ja seuraamusten kiristämisestä.

Rahanpesun torjuntaa on syytä tehostaa. Koska lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt hyvin laajan seuraamusvalikoiman, on mietittävä yhteistyössä huolella, mitä välineitä vielä puuttuu. Suomessa työn painopiste on tähän asti ollut ennakollisessa valvontatyössä. Tämä on tärkeää, jotta saadaan mahdolliset rahanpesutapaukset päivänvaloon – ja seuraamusten pitää olla siinä tapauksessa rikosta vastaavia.

Armi Taipale

Lainsäädäntöneuvos

Rahoitusmarkkinat