Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Verotuksen kansainvälinen automaattinen tietojenvaihto laajenee vuonna 2017

Valtiovarainministeriö
29.10.2014 14.00
Tiedote -

Ulkomaisia tuloja on entistä vaikeampi pitää verotuksen ulkopuolella, kun Suomi alkaa saada laajasti tietoja ulkomaisissa pankeissa sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa olevista suomalaisten tuloista ja varoista. Suomi sitoutuu automaattiseen tietojenvaihtoon lähes 50 valtion kanssa.

Suomi allekirjoitti keskiviikkona 29. lokakuuta sopimuksen automaattisesta pankkien sekä rahoitus- ja vakuutuslaitosten tilitietojen vaihtamisesta. Sopimuksessa on mukana lähes 50 valtiota ja oikeusaluetta. Sopimukseen tulee myöhemmin liittymään useita muita valtioita, kun ne ovat teknisesti valmiita aloittamaan automaattisen tietojenvaihdon.

Sopimuksessa allekirjoittajat sitoutuvat aloittamaan automaattisen tietojenvaihdon vuonna 2017, jolloin vaihdetaan tilitietoja vuodelta 2016. Sopimuksen allekirjoittajien joukossa ovat kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot mukaan lukien Itävalta (vuodesta 2018), Kypros, Luxemburg ja Malta. Lisäksi mukana ovat muun muassa Bermuda, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Liechtenstein ja Mansaari.

Sopimuksessa edellytetään, että osapuolet soveltavat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n hyväksymää yhteisen automaattisen tietojenvaihdon mallia (Common Reporting Standard - CRS). Siinä finanssilaitokset ovat velvollisia tunnistamaan asiakkaansa ja näiden verotukselliset asuinvaltiot. Lisäksi välilliset omistajat eli erilaisia yhtiöitä tai yhteenliittymiä hallitsevat luonnolliset henkilöt tulee tunnistaa sovitussa laajuudessa.

Asiakkaan tunnistamiseen liittyy myös huolellisuusmenettely, jolla selvitetään asiakkaan todellinen asuinvaltio yhdenmukaisella tavalla kaikissa CRS:ää soveltavissa valtioissa ja oikeusalueissa. Yhdenmukaisen tunnistamisjärjestelmän ansiosta sekä finanssilaitosten että verohallintojen hallinnollista taakkaa voidaan minimoida.

Sopimuksen ansiosta Suomi saa automaattisesti laajasti tietoa siitä, mitä tuloja ja varoja Suomessa asuvilla henkilöillä on ulkomailla. Tämä vaikeuttaa huomattavasti mahdollisuuksia pitää tuloja verotuksen ulkopuolella.

Sopimus tulee sovellettavaksi vasta, kun Suomi on saattanut yhteisen automaattisen tietojenvaihdon mallin kansallisesti voimaan.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Antero Toivainen p. 02955 30098 

neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi p. 02955 30105

[email protected]