Hyppää sisältöön
Media

Erityisasiantuntija Ulla Suomela ja neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen:
Yhtenäisyys avainasemassa kuntien valtionavustuksissa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2022 9.08
Kolumni

Kuntien valtionavustuskäytäntöihin kohdistuu moninaisia kehittämistarpeita. Kaikkia kehittämistoimia ei voida toteuttaa kerralla. Yhtenäisyydestä on kuitenkin hyvä aloittaa: mitä yhtenäisempää valtionavustustoiminta on, sitä helpommin voidaan lisätä toiminnan vaikuttavuutta kunnissa.

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu kehittämisehdotuksia kuntien valtionavustuskäytänteiden kehittämiseksi. Tavoitteena on ollut selkeyttää kunnille, kuntayhtymille ja kuntakonsernien yksiköille kohdennettavien valtionavustusten muodostamaa kokonaisuutta sekä valtion että kuntien näkökulmasta.

Selvitystyö osoittaa, että valtionavustusten roolia osana kuntien ohjaus- ja rahoituskokonaisuutta on kirkastettava; periaatteellisemmat kehittämistarpeet liittyvätkin ohjaukseen sekä valtionosuus- ja valtionavustusrahoituksen väliseen suhteeseen. Valtionavustusten suunnittelu tulee ajoittaa paremmin myös suhteessa toiminnan ja talouden suunnitteluun. Samaan aikaan tuleville hyvinvointialueille ja kunnille myönnettäviä valtionavustuksia on tarve sovittaa yhteen.

Vaikuttavaa valtionavustustoimintaa rakennetaan tiedon avulla. Olemassa olevissa tietovarannoissa ja verkostoissa olevaa tietoa tulisi hyödyntää tilannekuvan muodostamisessa. Vaikuttavuuden aikaansaaminen edellyttää myös sitä, että avustuksia kootaan yhteen laajemmiksi, poikkihallinnollisiksi kokonaisuuksiksi: verkostomaisuus on avain entistäkin parempaan vaikuttavuuteen. 

Yhteinen sanasto ja digitaaliset palvelut ensiaskeleita yhtenäisyyteen

Kuntien näkökulmasta käytännöt valtionavustusten hakemisessa poikkeavat toisistaan. Epäyhtenäiset käytännöt puolestaan aiheuttavat lisätyötä hakijatahoilla. Kunnat ja kuntakonsernit hakevat valtionavustuksia lähes kaikilta hallinnonaloilta ja valtionapuviranomaisilta, joten avustustoiminnan yhtenäistäminen on tärkeää. 

Ensimmäinen askel kohti yhtenäisempää valtionavustustoimintaa on yhteisten käsitteiden käyttö. Valtionavustustoiminnan sanasto tarjoaa tälle perustan.

Toinen askel kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa tulee yhteisten digitaalisten palvelujen käyttöönoton myötä: valtionavustustoiminnan uudet digitaaliset palvelut yhtenäistävät avustustoiminnan prosesseja ja toimintatapoja. Valtiokonttorin tuottamia digitaalisia palveluja siirrytään käyttämään tulevien vuosien aikana. 

Uudet digitaaliset palvelut lisäävät myös avustustoiminnan läpinäkyvyyttä: tietoa haettavista ja myönnetyistä avustuksista alkaa kertyä digitaalisiin palveluihin syksystä 2023 alkaen.

Tietorakenteet johtavat yhtenäisempiin avustusehtoihin 

Kuntien avustusten helpomman hakemisen näkökulmasta on tärkeää, että kaikki valtionapuviranomaiset ottaisivat käyttöön valtionavustustoiminnan uudet digitaaliset palvelut (Hallinnoiavustuksia.fi ja Haeavustuksia.fi). Yhtenäinen rakenne muun muassa hakuilmoituksissa, hakulomakkeissa ja avustusehdoissa on myös askel eteenpäin.

Tästä voidaan edetä kohti sisällöllistä yhtenäistämistä. Tavoitteena on tarkoituksenmukaisella tavalla luoda yhtenäiset arviointiperusteet ja avustusehdot esimerkiksi hyväksyttäviin kustannuksiin ja raportointimenettelyihin, mikä helpottaisi kuntien tiedontuotannon taakkaa.

Sisällöllistä yhtenäistämistyötä on tarpeen jatkaa valtionapuviranomaisten välisellä yhteistyöllä – samalla avustusten hakijakenttää laajasti kuullen. 

Ulla Suomela
Erityisasiantuntija

Jani Heikkinen
Neuvotteleva virkamies

Hallintopolitiikka Kunta-asiat