Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ylijohtaja Terhi Järvikare:
Yksinkertainen on kaunista – verotuksessakin

Valtiovarainministeriö
1.6.2018 9.11
Kolumni
Terhi Järvikare.

Vaalikauden kallistuessa loppupuolelle katse kääntyy kohti seuraavaa kautta ja samalla historiaan.

Noin kolme vuosikymmentä sitten tässä maassa valmisteltiin suurta verouudistusta, jonka jälkeen tehtiin vielä toinen iso uudistus. Verojärjestelmään oli aikojen saatossa otettu lukuisa määrä erilaisia vähennyksiä, ja esimerkiksi pääomatulojen verotus oli epäyhtenäistä. Joitakin pääomatuloja verotettiin kireästi osan ollessa kokonaan verovapaita.

Yhtiöillä nimellinen verokanta oli 60 prosentin tietämillä, mutta todellinen verokanta saattoi mennä nykyisen 20 prosentin alle erilaisten varausten ja vähennysten vuoksi. Apteekkikuitteja kerättiin sairauskuluvähennyksen saamista varten ja verotuksen toimittaminen vaati paljon käsipareja.

Kaikesta tästä haluttiin eroon. Pääomatulojen verotus yhtenäistettiin, ansiotuloverotuksesta poistettiin useita vähennyksiä, yritysten varausmahdollisuuksia kavennettiin ja vähennyksiä poistettiin. Samalla verokantoja alennettiin.

Perimätieto kertoo, että myös verosuunnittelu väheni. Kun järjestelmä on suhteellisen yksinkertainen, ei ole millä suunnitella ja kun verokanta on kohtuullinen, veron maksaa mielellään.

Verojärjestelmä uusien kysymysten edessä

Mitä on tapahtunut tuon jälkeen? Voinee sanoa, että laajan veropohjan ja matalan verokannan järjestelmä on pitänyt pintansa kohtuullisen hyvin. Erilaisten verohuojennusten määrä on kuitenkin ollut viime aikoina lisääntymään päin. Ne tekevät verotuksesta vaikeasti ymmärrettävää, monimutkaista ja aiheuttavat kustannuksia verotuksen toimittamiseen.

Maailmasta on tullut myös kansainvälisempi ja asioista monimutkaisempia. Digitaalisuus sekä uudet työn tekemisen ja toimimisen tavat haastavat perinteisen verojärjestelmän. Tämä asettaa verojärjestelmän aivan uusien kysymysten eteen.

Mitä linjakkaampi verojärjestelmä on, sitä paremmin sen voi olettaa kestävän tulevia paineita. Verotuksen ensisijainen tarkoitus on kuitenkin vain rahan kerääminen, mikä on yksinkertaista, jos niin halutaan. Linjakas järjestelmä mahdollistaa myös verotuksen sujuvan toimittamisen – senkin digitaalisesti.

Neutraali verojärjestelmä tukee talouskasvua

Laajan veropohjan ja matalan verokannan järjestelmällä on edelleen vankka asiantuntijoiden tuki. Kun verokannat pystytään pitämään matalina, verotuksen aiheuttamat vääristymät ovat pienempiä. Neutraali järjestelmä vaikuttaa taloudellisiin valintoihin mahdollisimman vähän, ja talous toimii tällöin tehokkaammin kasvua tukien.

Kun eri tahoilla mietitään verolinjauksia tulevalle vaalikaudelle, toivottavasti niissä keskitytään isoon kuvaan ja katsotaan pitkälle. Nyt on oikea hetki miettiä, miten verotuksessa voidaan valmistautua vastaamaan kaikkiin niihin haasteisiin, joita verojärjestelmä tulevaisuudessa kohtaa.

Terhi Järvikare

ylijohtaja, osastopäällikkö

@TerhiJarvikare