Hyppää sisältöön
Media

YritysDigi-hanke tunnisti digitaalisen palvelutarjonnan esteitä ja niitä korjaavia toimenpiteitä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2022 12.30
Uutinen

Osana valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelmaa toiminut YritysDigi-hanke kiinnitti julkisen hallinnon organisaatioiden huomion yrityksille ja yhteisöille suunnattujen palvelujen merkityksellisyyteen ja niiden kehittämistarpeeseen. Asiakkaat edellyttävät julkisen hallinnon palvelujen olevan saatavilla myös diginä.

Hankkeen selvityksen mukaan nykyisessä digitaalisessa palvelutarjonnassa on puutteita. Organisaatioiden vastausten mukaan digitoteutus puuttuu noin 11 prosentista asiointipalveluista ja 17 prosentissa on tarjolla vain tulostettava lomake. Kun asiakkaan tiedot eivät kerry digitaaliseen ja rakenteiseen muotoon, on se merkittävä este organisaation oman toiminnan kehittämiselle ja digitalisoitumiselle.

Selvitys osoitti, että kolmen vuoden seurantajakson aikana palveluiden tarjonta ja laatu kehittyivät suotuisasti. Organisaatioiden toimintojen ja palvelujen digitalisointiprojektien investoinneilta edellytetään kustannustehokkuutta. Nämä vaatimukset eivät täyty, kun asiointimäärät ovat pieniä. Hankkeessa tähän etsittiin ratkaisua asiointialusta-työssä, jonka loppuraportissa käydään läpi, mitä hankittavalta asiointipalvelulta olisi hyvä vaatia. Näiden vaatimusmäärittelyiden on tarkoitus helpottaa asiointipalvelujärjestelmien hankintoja ja siten palvelujen ja toimintojen digitalisoitumista.

Kuntatoimijoille lakisääteisesti määrättyjen tehtävien hoitamiseen liittyvien digipalvelujen tarjonta osoittautui muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta huonoksi. Digipalvelujen tarjonta ei tule kyselyn mukaan kehittymään merkittävästi nykyisillä vastuilla ja toimintatavoilla. Hanke ehdottaa valtion toimijoiden vastuun ja toimenpiteiden lisäämistä yhdenmukaisten ratkaisujen toteuttamiseksi.    

Vuoden 2022 lopussa päättyvä YritysDigi-hanke haluaa kiittää kaikkia hankkeen toimenpiteissä mukana olleita tahoja.