Hoppa till innehåll
Media

YritysDigi-projektet identifierade hinder för utbudet av e-tjänster och korrigerande åtgärder

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 12.30 | Publicerad på svenska 21.12.2022 kl. 16.09
Nyhet

YritysDigi-projektet, en del av finansministeriets program för att främja digitalisering, fäste de offentliga organisationernas uppmärksamhet vid betydelsen av tjänster som riktats till företag och sammanslutningar och behovet att utveckla tjänsterna. Kunderna förväntar sig att den offentliga förvaltningens tjänster finns tillgängliga även digitalt.

Enligt utredningen uppvisar det nuvarande digitala serviceutbudet vissa brister. Enligt organisationernas svar saknar cirka 11 procent av tjänsterna digitala alternativ och i 17 procent av fallen erbjuds bara en utskrivbar blankett. Det att kundens uppgifter aldrig sparas i digital och strukturerad form utgör ett betydande hinder för utvecklingen och digitaliseringen av organisationens egen verksamhet.

Utredningen visade att utbudet och kvaliteten på tjänsterna utvecklades positivt under uppföljningsperioden på tre år. Investeringarna i projekt som syftar till att digitalisera organisationers funktioner och tjänster förutsätts vara kostnadseffektiva. Dessa krav uppfylls inte om kundantalet är litet. Inom projektet försökte man lösa frågan med hjälp av kommunikationsplattformsarbete. I slutrapporten redogörs det för vad som borde krävas av den e-tjänst som anskaffas. Syftet med dessa krav är att underlätta upphandlingen av system för e-tjänster och därigenom digitaliseringen av tjänster och funktioner.

Utbudet av e-tjänster i anslutning till skötseln av kommunernas lagstadgade uppgifter visade sig vara dåligt, med några få undantag. Utbudet av digitala tjänster kommer enligt enkäten inte att utvecklas i någon betydande mån med nuvarande ansvar och tillvägagångssätt. Projektet föreslår att de statliga aktörernas ansvar och åtgärder ökas för att enhetliga lösningar ska kunna genomföras.    

YritysDigi-projektet, som avslutas i slutet av 2022, vill tacka alla parter som deltog i projektåtgärderna.

Offentliga förvaltningens ICT