FI SV EN

Ajankohtaista kansainvälisistä ICT-asioista

Tälle sivulle kootaan ajankohtaisia kansainvälistä yhteistyötä koskevia uutisnostoja tai uutisia liittyen sähköiseen / digitaaliseen hallintoon. Sivulla julkaistaan lisäksi tietoa Euroopan unionin rahoitushauista yhteisiin digitaalisiin hankkeisiin.

Valtiovarainministeriö mukana kansainvälisessä tekoälyn eettisen sertifioinnin hankkeessa (20.11.2018)

Valtiovarainministeriö on mukana kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on luoda sertifikaatit tekoälyn eettiselle soveltamiselle. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen hanke, joka luo globaalilla tasolla raameja tekoälyn soveltamiseen liittyvien prosessien luotettavuudelle.

Lue koko uutinen

Tekoäly keskustelutti digitalisaation huippukokouksessa (16.10.2018)

Viron hallitus järjesti digitaalisaation huippukokouksen (Digital Summit) Tallinnassa 16.10.2018. Kokous oli jatkoa vuosi sitten pidetylle vastaavalle kokoukselle, johon osallistuivat EU-maiden päämiehet. Kokous oli tällä kertaa suunnattu myös EU:ta laajemmalle ja paikalla olikin osanottajia mm. Japanista, Singaporesta ja Uudesta Seelannista asti.  

Kokous keskittyi tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden mahdollisuuksiin, haasteisiin ja riskeihin – kuulijat saivat näistä kaikista hyvän katsauksen. Muutaman ministeritason puhujan lisäksi paikalla oli asiantuntijoita suurista teknologia yrityksistä tai ns. think tankeista, mm. Googlelta, McKinseylta, the Center for Public Impact -instituutista (Boston Consulting Groupin filiaali) ja Lisbon Councilista.

Vaikka tekoälystä ja sen mahdollisuuksista puhutaan paljon, niin monet tekoälysovellukset ovat vielä suhteellisen kapea-alaisia. Erilaisia mahdollisuuksia tekoälysovelluksiin nähtiin paljonkin. Silti tekoälyyn liittyvät riskit nousivat selvästi esille. Tekoäly ja robotit voivat tehdä jotain muuta kuin suunnittelijat tarkoittivat; algoritmeja voidaan varastaa ja modifioida. Rikolliset miettivät koko ajan, miten voivat käyttää tekoälyä omiin laittomiin tarkoituksiinsa.

Tekoälyn täytyy pohjautua luottamukseen

Viron pääministeri Jüri Ratas totesi mm., että tekoälyn täytyy pohjautua luottamukseen. Luottamuksesta on hänen mukaansa säädettävä laissa, joka on riittävän yksinkertainen ja ymmärrettävä.

Päivän aikana viitattiin muutaman kerran Viron lanseeraaman Kratt’n lakiin (”Kratt Law”), joka pohjautuu virolaiseen mytologiaan ja jota analogisesti voisi soveltaa tekoälyyn liittyviin eettisiin kysymyksiin. Päivän aikana tätä ei kuitenkaan kovin selvästi avattu.

Suomen delegaatioon kuuluivat ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen (joka toimi myös delegaation vetäjänä) ja Juhani Korhonen VM:stä sekä Jouni Salonen ja Pekka Sivonen Business Finlandista. Kokouksessa ei annettu julkilausumaa.

Jos tekoäly kiinnostaa, lue lisää kansallisesta tekoälyohjelma Aurorasta.

EU:n CEF-rahoitusta Euroopan yhteisiin digitaalisin hankkeisiin - vielä ehtii hakea loka-marraskuussa (21.9.2018)

Komission innovaatio ja toimeenpanovirasto (INEA) julkaisi aiemmin kesällä CEF-rahoitusinstrumentin ns. telekommunikaatio sektorin hakuajat vuoden 2018 viimeisiin hakuihin, joiden määräajat ovat marraskuussa. Hankkeissa on tarkoitus hyödyntää EU:ssa kehitettyjä yleiskäyttöisiä digitaalisia palveluja.

CEF Telecom hakukierroksilla CEF-TC-2018-3 ja CEF-TC-2018-4, joiden määräaika on 22.11.2018, ja CEF-TC-2018-5 (Public Open data), jonka määräaika on jo 15.11.2018, rahoitus on kohdennettu seuraaviin hankealueisiin:

 • Viranomaisten datan avaaminen (Public Open Data), alustava budjetti 18,5 M€
 • Kyberturvallisuus (Cyber Security), alustava budjetti 13 M€
 • Sähköiset terveyspalvelut (eHealth), alustava budjetti 5 M€
 • Sähköiset hankinnat (eProcurement), alustava budjetti 3 M€
 • Verkkopohjainen riidan ratkaisupalvelu (Online Dispute Resolution), alustava budjetti 0,4 M€
 • Euroopan oikeusportaali (European e-Justice Portal, alustava budjetti 4 M

Lisäksi komission on julkaissut rajoitetun, oikeudellisten asiakirjojen jakamisalustaa koskevan haun CEF-TC-2018-CSP-ECODEX, jonka määräaika on jo 15.10.2018.

Määräajat ovat ehdottomia.

Tarkempia tietoja rahoituskohteista ja hakemusprosessista hakulomakkeineen löytyy INEAn sivuilta (vain englanniksi)

Hakemukseen tarvitaan myös valtiovarainministeriön puolto lomakkeelle A2.3 (löytyy em. linkin hakemuslomakkeista INEAn sivuilta).  Hakemusta suunnitellessa ja laadittaessa pyydetään olemaan yhteydessä valtiovarainministeriöön riittävän ajoissa ennen hakemusten määräaikaa.

Valtiovarainministeriö korostaa, että hakemusten laadintaan on varattava riittävästi aikaa. Ne on syytä laatia huolella siten, että ne vastaavat CEF-työsuunnitelman tavoitteita (työsuunnitelma löytyy em. linkistä INEAn sivuilta). 

Verkkojen Eurooppa -väline (Connecting Europe Facility, CEF) käynnistyi vuonna 2014 ja täydentää osaltaan eurooppalaisia sisämarkkinoita keskittymällä älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin ja kokonaisuudessaan yhteen liitettyihin liikenne-, energia- ja digitaalisiin verkkoihin.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, juhani.korhonen(at)vm.fi, puh. 02955 30234

From e to d to AI – ICA-konferenssi Helsingissä (14.9.2018)

Miten digitalisaatio muovaa julkista hallintoa ja kuinka perustavaa laatua olevan mullistuksen tekoälyn aikakausi pitääkään sisällään? Muun muassa nämä kysymykset keskusteluttivat valtionvarainministeriön 3.-6.9. järjestämässä ICA-konferenssissa, joka kokosi yhteen lähes satapäisen joukon tietohallintojohtajia, tutkijoita ja alan asiantuntijoita ympäri maailman.

ICA (International Council for IT in Government Administration) on 26 maan ja kansainvälisen organisaation ylimmistä tietohallintojohtajista ja muista tietohallinnon piirissä toimivista asiantuntijoista koostuva verkosto, joka järjestää kulloisenkin isäntämaan kanssa vuotuisen konferenssin ympäri maailmaa. Suomessa konferenssi on järjestetty aiemmin kahdesti, tasaisesti 20 vuoden välein vuosina 1978 ja 1998. Järjestyksessään tämän vuoden verkoston 52. konferenssi oli kooltaan historiallisen suuri, sillä tilaisuudessa oli ennätysmäärä delegaatioita Maailmanpankin yhteistyöohjelman ja kahden uuden jäsenmaan myötä.

Yhteistyöllä kohti uutta aikakautta

Konferenssin ohjelma piti sisällään runsaasti puheenvuoroja ja ryhmätöitä tietopolitiikkaan, tekoälyyn ja sen etiikkaan sekä julkisen hallinnon tulevaisuuteen liittyen.

”Our strength is cooperation and we are really keen on learning from other countries.” Konferenssin avauspuheenvuorossaan suomalaista julkishallintoa käsitelleen valtiosihteeri Paula Lehtomäen viesti kuvastaa myös hyvin koko ICAn toimintaa. ICA ja sen vuotuinen konferenssi tarjoaa areenan interaktiiviselle kokemusten, neuvojen ja ideoiden vaihdolle sekä jäsenmaittensa edistysaskelten jakamiselle ja tulevaisuuskatsaukselle.

Tekoälyä ja sen mukanaan tuomaa neljättä teollista vallankumousta tarkastellut konferenssin pääpuhuja professori Christian Guttmann Tietosta kertoi, että julkisen hallinnon kannalta haaste tekoälyn soveltamisessa on samansuuntainen kuin elinkeinoelämänkin osalta: miten hylätä vanhat toimintamallit ja korvata ne uudella? Uusien teknologioiden nopean esiinmarssin vuoksi olisikin kriittistä sopia yhteisistä tekoälyn soveltamista koskevista eettisistä periaatteista ja standardeista kansainvälisellä tasolla.

In the land of extremes, we need to move fast!

Kattavan ohjelman ja syyskuisen Helsingin lisäksi konferenssin osallistujat pääsivät tutustumaan digitalisoituvaan yhteiskuntaamme sekä uuteen teknologiaan pohjautuviin kokeiluihimme. Päätöspäivän demosessiossa vieraille esiteltiin seitsemän konkreettista hanketta ja pilottia aina Tulorekisteristä Virtuaalisairaalaan, joilla viemme yhteiskuntaamme eteenpäin. Tunnelmaan virittäydyimme yhdessä Business Finlandin kanssa tekemällämme videolla – metallimusiikin säestämänä, tietenkin.  

Simuloi itsesi mukaan katsomalla videomme ja pistä se jakoon!

Speed is essential - Digitalising Society

Lisätietoa ICAsta https://www.ica-it.org/

Valtiovarainministeriön JulkICT-osaston neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen valittiin ICA verkoston puheenjohtajaksi tämän vuoden ICA-konferenssissa. Aiemmin varapuheenjohtajana toiminut Korhonen on verkoston historian toinen suomalainen puheenjohtaja vuosina 1980-1983 toimineen Ilmari Pietarisen jälkeen. Verkostossa Suomi on toiminut aktiivisesti mukana aina sen perustamisvuodesta 1968 lukien.

Digitalisaation edelläkävijät Suomi ja Viro jakoivat oppeja toisilleen (28.8.2018)

Suomen ja Viron valtioiden tietohallintojohtajat johtoryhmineen tapasivat Helsingissä elokuussa. Ainutlaatuisessa tapaamisessa keskusteltiin mm. maiden digi- ja kyberstrategioista, vastuista ja resursseista kuin myös uusien teknologioiden edistämisestä kuten tekoälystä ja lohkoketjuista.

Virolaiset olivat erityisen kiinnostuneita Suomen julkisen sektorin digitalisaation ohjaus- ja hallintamallista sekä digitalisointia tukevasta lainsäädännöstämme. Myös etenemisemme tekoälyn ja Aurora -hankkeen kanssa kiinnosti suuresti. Opimme, että Virossa digitalisoinnin tuottavuussäästöt jäävät viraston hyödyksi, mikä tukee jatkuvaa kehittämistä. Viron kollegamme resursoivat huomattavasti meitä enemmän kansainväliseen vaikuttamiseen eli Viron brandin rakentamiseen.

Suomen puolelta esiteltiin lisäksi mm. uudistuvaa tiedonhallintalakia, digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaa ja maakuntien digitalisaatiota. Viron puolelta esiteltiin e-kansalaisuuden ja digi-identiteetin tilannetta sekä jaettiin vinkkejä Suomen tulevaan EU-puheenjohtajuuskauteen.

”Tilaisuus oli meille hyvä oppimisenpaikka suuntaan ja toiseen. Sekä Suomessa että Virossa ollaan digitalisaation edelläkävijöitä ja meidän on tärkeää tehdä tiiviisti yhteistyötä ja löytää toisiltamme hyviä toimivia käytäntöjä edistettäväksi omassa maassamme. Muun muassa X-Road-teknologiaa kehitetään yhdessä Viron kanssa”, summaa julkisen sektorin ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen.

Suomi ja Viro tiivistävät entisestään digitaalista yhteistyötä (23.5.2018)

Suomen ja Viron hallitukset sopivat muun ohella digitaalisen yhteistyön syventämisestä historiallisessa yhteisessä kokouksessaan 7.5.2018 Tallinnassa.

Digitaalinen yhteistyö maiden välillä on alkanut jo vuonna 2013 ja on edennyt eri viranomaisten tasolle yhteistyöksi tietojen vaihdossa.

Hallitukset sopivat muun muassa virastojen välisen tiedon vaihdosta ja sen maksuttomuudesta, NIIS:n toiminnan laajentamisen selvittämisestä, yhteistyön laajentamisesta semanttisen yhteentoimivuuden alueelle, taloushallintojen yhteistyön kehittämisestä, tekoälyohjelmien yhteistyöstä sekä yhteistyötä genomitutkimuksen alueella.

Suomen ja Viron hallitukset kiinnittivät huomiota myös siihen, että tekoälyohjelmiin perustuvissa julkisissa palveluissa on varmistettava myös pienten kielten, kuten viron, suomen ja ruotsin asema. 

Digitaalinen yhteistyö maiden välillä on alkanut jo vuonna 2013 ja on edennyt eri viranomaisten tasolle yhteistyöksi tietojen vaihdossa.

Lue tapaamisesta tarkemmin valtioneuvoston tiedotteesta: Suomen ja Viron hallitukset sopivat yhteistyön syventämisestä (7.5.2018)

Kolumni: Suomi digivertailuiden kärkijoukoissa – menestyksen avaimet

Suomi menestyy kansainvälisissä digitalisaatio- ja kyberturvallisuusvertailuissa loistavasti. Uusimpana esimerkkinä ovat digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI 2018) ja Viron kyberturvallisuusindeksi, jotka sijoittavat Suomen kärkikolmikkoon. Mikä tämän menestyksen taustalla on ja miten menestystä tulisi vaalia?

Lue Aku Hilveen ja Kimmo Rouskun kirjoittama kolumni aiheesta

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi: Suomessa EU:n parhaat julkiset digitaaliset palvelut

Suomi on ensimmäisellä sijalla julkishallinnon digitaalisia palveluita mittaavassa osiossa EU:n julkaisemassa digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä (DESI 2018). Suomi on myös kokonaisvertailussa kärkikolmikossa. Indeksissä on vertailtu 28:aa EU:n jäsenvaltiota viidellä eri osa-alueella.

Lue koko uutinen

EU:n CEF-rahoitusta tarjolla Euroopan yhteisiin digitaalisin hankkeisiin (14.3.2018)

Kommission innovaatio ja toimeenpanovirasto (INEA) julkaisi helmikuussa CEF-rahoitusinstrumentin ns. telekommunikaatio sektorin vuoden 2018 hakukierrosten ajankohdat. CEF-rahoitusta on tarjolla yhteensä yli 84 miljoonaa euroa yleisiin rajat ylittäviin digitaalisiin palveluihin. Hankkeissa on tarkoitus hyödyntää EU:ssa kehitettyjä yleiskäyttöisiä digitaalisia palveluja.

CEF Telecom ensimmäisellä hakukierroksella, jonka määräaika on 15.5.2018, rahoitus on kohdennettu seuraaviin hankealueisiin:

 • Sähköinen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus (eIdentification & eSignature),
 • Eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitalisointi (Europeana)
 • Turvallinen Internet lapsille (Safer Internet)
 • Sähköinen arkistointi (eArchiving) – HUOM Määräaika tämän osalta jo 3.5.2018

INEA julkaisi samalla myös myöhempien hakukierrosten kohteet, joiden haku aukea myöhemmin tänä vuonna. Näitä ovat

 • Konekääntäminen (eTranslation)
 • Sähköinen rekisteröity jakelupalvelu (eDelivery)
 • Sähköinen laskutus (eInvoicing)
 • Julkinen avoin tieto (Public Open data inculding HPC)
 • Kyberturvallisuus (Cyber Security)
 • Sähköiset terveyspalvelut (eHealth)
 • Sähköiset hankinnat (eProcurement)
 • Verkkopohjainen riidan ratkaisupalvelu (Online Dispute Resolution)
 • Euroopan oikeusportaali (European e-Justice Portal)

Nämä hakukierrokset aukeavat kevään ja kesän aikana ja sulkeutuvat 18.9.2018 tai 22.11.2018. Määräajat ovat ehdottomia.

Tarkempia tietoja rahoituskohteista ja hakemusprosessista hakulomakkeineen löytyy INEAn sivuilta (vain englanniksi)

Hakemukseen tarvitaan myös valtiovarainministeriön puolto lomakkeelle A2.3 (löytyy em. linkin hakemuslomakkeista INEAn sivuilta).  Hakemusta suunnitellessa ja laadittaessa pyydetään olemaan yhteydessä valtiovarainministeriöön riittävän ajoissa ennen hakemusten määräaikaa.

Aiempiin kokemuksiin pohjautuen valtiovarainministeriö korostaa, että hakemusten laadintaan on varattava riittävästi aikaa. Hakemukset on syytä laatia huolella siten, että ne vastaavat CEF-työsuunnitelman tavoitteita (työsuunnitelma löytyy em. linkistä INEAn sivuilta). 

Verkkojen Eurooppa -väline (Connecting Europe Facility, CEF) käynnistyi vuonna 2014 ja täydentää osaltaan eurooppalaisia sisämarkkinoita keskittymällä älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin ja kokonaisuudessaan yhteen liitettyihin liikenne-, energia- ja digitaalisiin verkkoihin. 

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, [email protected], puh 02955 30234.

Selvitys: Asiakas on tärkein julkisissa palveluissa (7.11.)

Kansainvälisiä kokemuksia keränneessä Julkisen hallinnon asiointi -selvityksessä todetaan, että Suomessa sähköisen asioinnin kehittäminen ja käyttöönotto ovat muihin EU-maihin vertailtaessa melko hyvällä tasolla. Vertailumaista erityisesti Tanskasta ja Ruotsista löytyy kuitenkin paljon käytännöllisiä esimerkkejä sähköisen asioinnin kehittämiseen kotimaassa. Myös Norjasta, Virosta ja Alankomaista on saatavilla Suomen kannalta hyödyllisiä kokemuksia julkisten palveluiden järjestämisestä.

Lue koko uutinen

Euroopan julkisen hallinnon digitalisaatiolle yhteinen suunta – tavoitteena digitaaliset palvelut kaikille (6.10.2017)

Digitalisaatiosta vastaavat EU- ja EFTA-maiden ministerit allekirjoittivat Tallinnassa 6. lokakuuta julkilausuman, jolla haetaan Euroopan julkisen hallinnon digitalisaation kehitykselle yhteistä suuntaa ja yhteisiä tavoitteita. Julkilausumassa korostuvat kansalaisten ja yritysten oikeudet digitaalisiin palveluihin.

Suomen hallintoa digitalisoidaan määrätietoisesti, kuten myös useissa Euroopan maissa. Julkilausumassa asetetut tavoitteet linjaavat Suomen ja muiden Euroopan maiden tavoitteita samaan suuntaan. Kansalaiset ja yritykset halutaan ottaa paremmin mukaan palveluiden kehittämiseen.

Lue koko uutinen

Uuden teknologian mahdollisuudet ja haasteet kiinnostivat kansainvälisesti (20.9.2017)

Eri maiden ylimpien tietohallintojohtajista koostuvan verkoston ICA konferenssi pidettiin 12. – 14.9. Tokiossa. Konferenssiin osallistui noin  80 henkilöä 17 maasta sekä edustajat OECDsta, Maailman Pankista ja Gartner Research -tutkimuslaitoksesta.

Konferenssin pääteema oli "Bold Digital Government - Leading through Disruption".  Päivien aikana keskusteltiin uuden teknologian (erityisesti lohkoketjujen ja tekoälyn) tuomista mahdollisuuksista ja haasteista. Singaporen CIO mainiosti tiivisti mitkä ovat digitaalisen hallinnon ja sen saavuttamisen ABC:  Agile (ketterä), Bold (rohkea), Collaboration (yhteistyö). Gartnerin johtavan analyytikon Andrea di Maion pääviesti oli että digitalisaatio on matka ei tavoite.

Ikääntyvä väestö ja avoin tieto keskusteluttivat

Japanilla on tulevina vuosina edessään sama haaste kuin Suomella: ikääntyvä väestö. Tämä tuo omat haasteensa julkisten palvelujen järjestämiseen, mutta Japani pitää tätä kannustimena hallintonsa ja taloutensa uudistamiseksi.   

Myös monelle tuttu teema, avoin tieto ja sen hyödyntäminen, nousi esiin useassa puheenvuorossa, mikä osoittaa että tieto eri muodoissaan tulee olemaan vielä vuosia eri maiden viranomaisten, yritysten kuin myös kansainvälisten toimijoiden keskeinen asia niiden agendalla.

Konferenssin lopussa Suomi esitti kutsun Suomeen Helsingissä syykuussa 2018 järjestettävään ICA konferenssiin.

The International Council for Information Technology in Government Administration (ICA) on 24 maan ylimmistä tietohallintojohtajista tai seniori virkamiehistä koostuva vuonna 1968 perustettu järjestö (www.ica-it.org). Suomi on perustajajäsen.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, juhani.korhonen(at)vm.fi

EU:n CEF-hanketukea tarjolla Euroopan yhteisiin digitaalisiin hankkeisiin (5.9.2017)

CEF rahoitusinstrumentin ns. telekommunikaatio sektorin vuoden 2017 toisella ja kolmannella hakukierroksilla on tarjolla yhteensä noin 50 miljoonaa euroa yleisiin rajat ylittäviin digitaalisiin palveluihin. Hankkeissa on tarkoitus hyödyntää EU:ssa kehitettyjä yleiskäyttöisiä digitaalisia palveluja.

CEF Telecom toisella hakukierroksella, jonka määräaika on 21.9.2017, on jaossa 25.5 miljoonaa seuraaviin hankealueisiin:

 • Kyberturvallisuus (Cyber Security),
 • Sähköinen rekisteröity jakelupalvelu (eDelivery)
 • Sähköiset terveyspalvelut (eHealth)
 • Sähköiset hankinnat (eProcurement)

Kolmannen hakukierroksella, jonka määräaika on 28.11.2017, on tarjolla 24 miljoonaa euroa seuraaville alueille:

 • Sähköinen laskutus (eInvoicing)
 • Konekääntäminen (eTranslation)
 • Eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitalisointi (Europeana)
 • Julkinen avoin tieto (Public Open data)

Komission virasto INEA järjestää tätä hakukierrosta koskevan virtuaalisen infotilaisuuden (Virtual Info Day) 12.9.2017, lisätietoa infotilaisuudesta ja rekisteröityminen.

Tarkempia tietoja hakemusprosessista hakulomakkeineen ja rahoituskohteista löytyy komission Innovaatioiden ja verkkojen toimeenpanoviraston INEAn verkkosivuilta (vain englanniksi).

Hakemukseen tarvitaan myös valtiovarainministeriön (muodollinen) puolto lomakkeelle A2.3. Valtiovarainministeriö korostaa, että mahdollisten hakemusten laadintaan on niiden menestymisen kannalta syytä varata riittävästi aikaa ja hakemukset kannattaa laatia huolella.

Verkkojen Eurooppa -väline (Connecting Europe Facility, CEF) käynnistyi vuonna 2014 ja täydentää osaltaan eurooppalaisia sisämarkkinoita keskittymällä älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin ja kokonaisuudessaan yhteen liitettyihin liikenne-, energia- ja digitaalisiin verkkoihin. 

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, juhani.korhonen(at)vm.fi, puh 02955 30234.

Tehokkaampaa yhteistyötä digitalisaation parissa (22.6.2017)

Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisessä yhteistyössä tulee hyödyntää paremmin digitalisaation mahdollisuuksia. Laajasta ja joustavasta yhteistyöstä sekä kokemustenvaihdosta digitaalisen murroksen parissa on hyötyä niin alueen väestölle, yrityksille kuin julkishallinnollekin. Pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät 22. kesäkuuta Sommarøyssä Norjassa pidetyssä kesäkokouksessaan perustaa määräaikaisen ministerineuvoston (MR-Digital) vuosiksi 2018–2020. Väliaikaisen ministerineuvoston on tarkoitus johtaa ja koordinoida digitalisaation parissa tehtävän yhteistyön panostuksia.

Lue koko uutinen pohjoismaisen yhteistyön verkkosivulta

Pohjolan ja Baltian maat Euroopan digitalisaation suunnannäyttäjiksi (27.4.2017)

Oslossa järjestettiin 24.-25.4.2017 pohjoismaiden ja Baltian maiden ensimmäinen digiministereiden yhteinen kokous ja sen yhteydessä konferenssi ”Digital North”. Ministerit allekirjoittivat kokouksessa julkilausuman, jonka pohjalta Pohjoismaiden ministerineuvosto koordinoi yhteistyötä.

Lue koko uutinen

Suomi pärjää kansainvälisesti digissä (20.4.2017)

Kansainväliset vertailut eri maiden yhteiskunnan aloista ylittävät uutiskynnyksen lähinnä silloin, kun Suomi on kärkisijoilla. Sen sijaan teknologiaa tai ICT-käyttöä mittaavat vertailut eivät pahemmin näy mediassa, vaikka Suomi menestyy niissäkin hyvin.

Lue koko juttu ICT-uutiskirjeestä

Ministeri Vehviläinen: Suomi vahvasti kärkimaita digissä – kunnianhimon tasoa nostetaan edelleen (15.3.2017)

Suomi on digitaalisuuden edelläkävijämaita Euroopassa. EU:n komission teettämän DESI 2017 -indeksin (Digital Economy and Society Index) mukaan Suomi on toisena heti Tanskan jälkeen. Indeksi koostuu viidestä eri osa-alueesta.

Lue koko uutinen

Suomi ja Viro perustavat yhteisen instituutin kehittämään X-Road -teknologiaa (7.3.2017)

Suomi ja Viro tiivistävät yhteistyötään uuden Nordic Institute for Interoperability Solutions -instituutin myötä. Suomi ja Viro allekirjoittivat sopimuksen instituutin perustamisesta 7. maaliskuuta osana Viron presidentin Kersti Kaljulaidin valtiovierailua. Viroon perustettava instituutti toimii yksityisoikeudellisena yhdistyksenä ja sen tavoitteena on kehittää digitaalisessa palveluväylässä käytettävää X-Road -teknologiaa.

Lue koko uutinen