Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntarakennelain muuttamiseksi

Valtiovarainministeriö 27.6.2018 13.40
Tiedote

Valtiovarainministeriö lähetti 27. kesäkuuta lausuntokierrokselle esityksen kuntarakennelain muuttamiseksi. Muutos vahvistaisi kuntien yhdistymisen myötä syntyvän uuden kunnan taloutta.

Esityksessä ehdotetaan, että kuntarakennelakiin lisätään säännökset kunnalle myönnettävästä harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta myönnettäisiin kuntien yhdistymisen myötä muodostuvalle uudelle kunnalle, jos jokin yhdistyvistä kunnista on vaikeassa taloudellisessa asemassa.

Uuden avustuksen tarkoituksena on parantaa edellytyksiä kuntien vapaaehtoiseen yhdistymiseen niissä tilanteissa, joissa liitoksessa on mukana niin kutsuttu kriisikunta tai kunta, jonka talous on kriisiytymässä. Avustuksen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa ja sidoksissa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan uudelle kunnalle aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin.

Esityksen mukaan harkinnanvarainen yhdistymisavustus tulee käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Näin ollen esitettävällä yhdistymisavustuksella on kuntataloutta kokonaisuutena vahvistava vaikutus.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa.

Lausuntoaika päättyy 14. syyskuuta. Lausuntopyyntö ja tulevat lausunnot julkaistaan hankesivulla.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Erkki Papunen, puh. 02955 30167, erkki.papunen(at)vm.fi.