EU-kokoukset
Valtiovarainministerit käsittelevät EU:n mustaa listaa, digitaalisten palveluiden verotusta ja euroalueen talousarviovälinettä

Valtiovarainministeriö 8.3.2019 15.01
Tiedote
Arkistokuva: EU

EU-maiden valtiovarainministerit käsittelevät muun muassa niin kutsuttua EU:n mustaa listaa sekä digitaalisten palveluiden verotusta tiistaina 12. maaliskuuta, kun talous- ja rahoitusasioiden neuvosto kokoontuu Brysselissä. Maanantain euroryhmässä keskusteluun nousee muun muassa euroalueen talousarvioväline. Suomea edustaa kokouksissa valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Komission esitystä digitaalisten palveluiden verosta on ehdotettu kavennettavaksi kohdennettuja digitaalisia mainospalveluja koskevaksi veroksi. Talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa tavoitteena on poliittinen yhteisymmärrys asiasta.

Suomi pitää digitaalisen talouden verotukseen liittyviä kysymyksiä tärkeinä ja ajankohtaisina, mutta suhtautuu kompromissiehdotukseen varauksellisesti. Suomi katsoo edelleen, että työtä tulee jatkaa globaalilla tasolla, jotta digitaalisen talouden verotuskysymyksiin saavutettaisiin yhtenäinen pitkän aikavälin ratkaisu.

Talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa on esillä myös muita verotukseen liittyviä asioita. Yhteisymmärrystä tavoitellaan kolmesta eri valmisteverotuksen lainsäädäntöehdotuksesta.

Valtiovarainministerit käsittelevät digipalvelujen verotusta ja EMUn syventämistä (tiedote 30.11.2018)

EU:n mustaa listaa veroasioissa yhteistyökyvyttömistä maista päivitetään

EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvosto hyväksyi joulukuussa 2017 listan veroasioissa yhteistyökyvyttömistä maista. Musta lista tuo näkyväksi, mitkä EU:n ulkopuoliset valtiot eivät noudata verotuksen läpinäkyvyyteen ja verotuksen tasapuolisuuteen liittyviä periaatteita. Listalla on tällä hetkellä 5 EU:n ulkopuolista maata ja aluetta.

Mustalla listalla olevaan valtioon voidaan soveltaa vastatoimia, joiden tavoitteena on suojella jäsenvaltioiden veropohjia ja kannustaa EU:n ulkopuolisia maita muuttamaan haitallisia verojärjestelmiään.

Suomi pitää mustaa listaa tehokkaana keinona kolmansien valtioiden harjoittaman haitallisen verokilpailun torjunnassa sekä kannattaa listan päivittämistä.

EU hyväksyi mustan listan veroasioissa yhteistyöhaluttomista maista (uutinen 5.12.2017)

Ministeri Orpo kertoo valtiovarainministereiden maailmanlaajuisen ilmastokoalition valmistelusta

Talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa kuullaan ministeri Orpolta valtiovarainministereiden maailmanlaajuisen ilmastokoalition valmistelusta. Koalition tavoitteena on vahvistaa valtiovarainministeriöiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tuoda työhön mukaan talouspolitiikan välineitä, kuten verotus, budjetointi ja rahoitus.

Ilmastokoalitio on tarkoitus perustaa huhtikuussa Maailmanpankkiryhmän ja Kansainvälisen valuuttarahaston kevätkokousten yhteydessä. Sen puheenjohtajina toimivat Suomi ja Chile.

Talouspolitiikan välineet mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan (uutinen 11.2.2019)

Valtiovarainministerit näyttävät suuntaa ilmastotalkoissa (kolumni 20.2.2019)

Neuvoston ennakkotiedote (päivitetään kokouksen jälkeen)

Euroryhmässä keskustellaan euroalueen talousarviovälineestä

Euroryhmässä asialistalla on muun muassa euroalueen talousarvioväline. Välineellä tavoitellaan euroalueen maiden lähentymistä ja kilpailukyvyn tukemista. Keskustelua euroryhmän kokouksessa käydään erityisesti menojen kohdentamisen näkökulmasta.

Euroryhmässä keskusteluun nousevat myös muun muassa Latvian päivitetty, alustava talousarviosuunnitelma sekä Kreikkaa koskeva toinen tiukennetun valvonnan raportti.

Euroryhmän ennakkotiedote (päivitetään kokouksen jälkeen)

Lisätietoja:

Finanssineuvos Susanna Ikonen, puh. 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Finanssineuvos Pekka Morén (ilmastoasiat ja Kreikka), puh. 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.

Rahoitusmarkkinat Talouspolitiikka Verotus