Valtioneuvoston asetus
Verokortti uudistuu – yksi tuloraja koko vuoden palkoille

Valtiovarainministeriö 4.10.2018 13.36
Tiedote

Valtioneuvoston 4.10. antama asetus aiheuttaa muutoksia verokorttiin. Jatkossa verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Sivutulon verokortti poistuu, joten sama verokortti käy jatkossa kaikille palkkatuloille.

Jatkossa verokortissa ei ole enää palkkakauden tulorajoja, vaan yksi tuloraja koko vuodelle. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan.

Ensi vuodesta alkaen sama verokortti käy kaikille palkkatuloille. Kaikki työnantajat käyttävät samaa verokortille laskettua veroprosenttia. Sivutuloille tai eri työnantajille ei enää lasketa eri veroprosenttia.

Ensi vuonna riittää, että työntekijä esittää verokortin työnantajalleen. Työnantajan ei enää pidä säilyttää työntekijän verokorttia itsellään. Verokorttia ei jatkossa tarvitse myöskään toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio riittää.

Omien tulojen seuraaminen entistä tärkeämpää

Jatkossa on entistä tärkeämpää seurata tuloja vuoden aikana. Työntekijän on hyvä seurata palkkojen kertymistä vuoden aikana erityisesti silloin, jos hänellä on useita työnantajia. Jos verokortin tuloraja näyttää ylittyvän tai vähennykset muuttuvat, muutosverokortin voi jatkossa tilata Verohallinnon verkkopalvelussa OmaVerossa tai puhelimitse. Lisätietoja verokorttien muutoksista löytyy Verohallinnon internet-sivuilta. Vuoden 2019 verokortit postitetaan kaikille joulu-tammikuussa, ja uusi verokortti on voimassa helmikuusta alkaen.

Valtioneuvoston asetus julkaistaan päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Pertti Nieminen, puh. 029 553 0461, pertti.nieminen(at)vm.fi

Tiedotetta päivitetty 5.10. klo 13.15: Lisätty loppuun virke verokortin postituksesta ja voimaantuloajasta.