Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets förordning
Skattekortet förnyas - en inkomstgräns för lönerna under hela året

Finansministeriet
4.10.2018 13.36 | Publicerad på svenska 4.10.2018 kl. 18.00
Pressmeddelande

Statsrådets förordning av den 4 oktober medför förändringar i skattekortet. Skattekortet har i fortsättningen en enda inkomstgräns för lönerna under hela året. Skattekortet för bisyssla slopas, samma skattekort kommer alltså i fortsättningen att gälla för alla löneinkomster.

Skattekortet kommer i fortsättningen inte längre att ha några inkomstgränser för löneperioder utan bara en enda inkomstgräns för hela året. Arbetsgivaren tar ut skatt enligt tilläggsprocenten om den årliga inkomstgränsen överskrids.

Samma skattekort kommer att gälla för alla löneinkomster från och med nästa år. Alla arbetsgivare använder samma skatteprocent som angetts i skattekortet. Inkomster från bisysslor eller olika arbetsgivare har inte längre skilda skatteprocent.

Nästa år räcker det att arbetstagaren visar upp ett skattekort för arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska inte längre förvara den anställdes skattekort. Skattekort behöver heller inte längre tillställas i original, utan en kopia räcker.

Viktigare än tidigare att följa upp de egna inkomsterna

Det är i fortsättningen allt viktigare att följa upp inkomsterna under året. Det lönar sig för arbetstagaren att följa upp lönebeloppet under årets gång, speciellt om man arbetar för flera arbetsgivare. Om det ser ut att skattekortets inkomstgräns överskrids eller att avdragen ändras kan man i fortsättningen beställa ett ändringsskattekort via Skatteförvaltningens webbtjänst OmaVero eller per telefon. Mera information om de nya skattekorten finns på Skatteförvaltningens webbplats. Skattekorten för 2019 postas åt alla i under december-januari, och det nya skattekortet är i kraft från och med ingången av februari 2019.

Statsrådets förordning publiceras på beslutssidan.

Ytterligare upplysningar:

Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 029 553 0461, pertti.nieminen(at)vm.fi

Pressmeddelandet har uppdaterats den 5 oktober kl. 13.15: En mening om postning av skattekort och tidpunkten då de träder i kraft har tillagts.