FI SV

Yli 60 kuntaa kehitti palveluidensa digitaalisuutta Digikuntakokeilu-hankkeessa

Valtiovarainministeriö 7.3.2019 13.10
Tiedote
Yli 60 kuntaa kehitti palveluidensa digitaalisuutta Digikuntakokeilu-hankkeessa

Kuntien kokeiluissa tuotettiin ratkaisuja ja saatiin oppeja muun muassa asiakaspalvelun sähköisiin alustoihin ja työkaluihin, sähköisiin oppimisympäristöihin ja kuntalaisten osallisuutta ja päätöksentekoa tukeviin toimintatapoihin.

Valtiovarainministeriön kahden ja puolen vuoden mittainen Digikuntakokeilu-hanke keräsi yli 60 kuntaa kehittämään toimintansa ja palveluidensa digitaalisuutta. Kuntien kokeiluissa tuotettiin ratkaisuja ja saatiin oppeja muun muassa asiakaspalvelun sähköisiin alustoihin ja työkaluihin, sähköisiin oppimisympäristöihin sekä kuntalaisten osallisuuteen ja päätöksentekoon aktivoiviin ratkaisuihin. Lisäksi kehitettiin robotiikan ja data-analytiikan hyödyntämistä, kuntaorganisaation sisäisiä tietojärjestelmiä ja niihin liittyviä käytäntöjä.

Hanke edisti osaltaan myös kokeilukulttuuria, -ajattelua ja asennetta, kuntien verkostoitumista sekä kuntien palveluprosessien kustannustietoisuutta. Kunnille tarjottiin asiantuntijatukea, työkaluja avustuksia ja tutkimustietoa kokeiluidensa tueksi.

–Kehitimme konkreettisia työkaluja ja tarvittaessa muutimme työskentelyn suuntaa kokeilukulttuurin hengessä, sanoo digikuntakokeilun tukiryhmän puheenjohtaja Suvi Savolainen valtiovarainministeriöstä.

Kunnille kehitettiin vaikuttavuusarvioinnin malli

Kokeilun arvioinnin toteuttaneen aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n mukaan digikuntakokeilun merkittävimpänä lisäarvona voidaan pitää sitä, että kansallisesti on luotu tarkempaa kuvaa erilaisten kuntien digitalisaatioasteesta ja mahdollistettu kuntien yhteistyötä ja verkostoitumista. Lisäksi on saatu aktivoitua kuntia laajemmin toimiin, joita ei täysin samanlaisena olisi muuten tehty.

Arvioinnin yhteydessä luotiin kaikkien kuntien hyödynnettäväksi ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin malli, jonka avulla kunta voi arvioida toimenpiteidensä tuloksia sekä epäsuoria ja laajoja vaikutuksia.

Digikuntakokeilun kokemuksia ja arvioinnissa tehtyjä havaintoja hyödynnetään jatkossa valtiovarainministeriössä, esimerkkisi tänä keväänä käynnistyvän kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän valmistelussa.

Digikuntakokeilun loppuraportti 

Digikuntakokeilun kuntakokeilujen arviointi ja arviointimalli (Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI)

Kokeilun tilaisuuksien aineistot kuntaesimerkkeineen, selvityksiä ja digitaalisen kunnan verkkotyökalupakko löytyvät valtiovarainministeriön sivuilta: vm.fi/digikuntakokeilu

Kaikki kuntien kokeilut, valtakunnallisesti kehitettyjä digitalisaatioasteen arviointityökaluja sekä käsikirja kuntien digitalisaatioon löytyvät sivulta digitaalinenkunta.fi

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Suvi Savolainen, puh. 02955 30122

Julkisen hallinnon ICT Kunta-asiat Valtiovarainministeriö