Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Över 60 kommuner utvecklade digitaliseringen av tjänsterna i projektet Digikommunförsöket

Finansministeriet
7.3.2019 13.10 | Publicerad på svenska 7.3.2019 kl. 13.51
Pressmeddelande

I kommunförsöken togs fram lösningar och fördjupades kunskaperna om bland annat elektroniska platt-formar och verktyg för kundservice, elektroniska inlärningsmiljöer, lösningar och verksamhetsmodeller som aktiverar delaktighet bland kommuninvånarna samt beslutsfattande.

Finansministeriets över två och ett halvt år långa projekt Digikommunförsöket inspirerade över 60 kommuner att utveckla sin verksamhet och digitalisera sina tjänster. I kommunförsöken togs fram lösningar och fördjupades kunskaperna om bland annat elektroniska plattformar och verktyg för kundservice, elektroniska inlärningsmiljöer, lösningar och verksamhetsmodeller som aktiverar delaktighet bland kommuninvånarna samt beslutsfattande, robotik och dataanalys samt om de kommunala organisationernas interna informationssystem och rutiner.

Projektet bidrog också till försökskulturen, -tänkandet och attityden, kommunernas nätbildning och medvetenhet om serviceprocessernas kostnader. Kommunerna erbjöds sakkunskap, verktyg, understöd och forskningsdata för att användas i försöksarbetet.

Vi utvecklade konkreta verktyg och vid behov ändrade vi arbetsplanen i försökskulturens anda, säger Suvi Savolainen, ordföranden för digikommunförsökets stödgrupp vid finansministeriet.

Kommunerna fick en modell för bedömning av effekter

Enligt konsultbyrån MDI som gjort en bedömning av försöket består digikommunförsökets viktigaste mervärde av att man fått en bättre bild av graden av digitalisering i olika kommuner och skapat en möjlighet för kommuner att samarbeta och bilda nätverk. Vidare har man kunnat uppmuntra kommuner till åtgärder som kommuner annars inte hade genomfört i samma form. Den viktigaste anledningen till lyckade kommunförsök var ledningens engagemang, integrering av försöket med kommunens övriga verksamhet och utvecklingsprocesser samt möjligheterna att få nytta av resultaten även i fortsättningen. Samtidigt togs det fram en modell för en preliminär bedömning av effekterna som kommunerna kan använda för att analysera åtgärdernas resultat, indirekta och mer omfattande effekter.

Finansministeriet kommer att dra nytta av erfarenheterna och reflexionerna från digikommunförsöket i fortsättningen, till exempel när det gäller arbetet med att skapa ett incitamentsystem för digitalisering i kommunerna i vår.

Slutrapport från digikommunförsöket (på finska)

Bedömning av försöken i kommunerna och en bedömningsmodell (på finska)

Material från försöket med kommunexempel, utredningar och ett webbverktyg för digitala kommuner finns på finansministeriets webbplats: vm.fi/digikuntakokeilu.

Information om alla kommunförsök, verktyg för bedömning av graden av digitalisering och en handbok om digitalisering i kommunerna finns att få på digitaalinenkunta.fi/sv/.

Ytterligare information:

Suvi Savolainen, specialsakkunnig, tfn 02955 30122

Finansministeriet Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT