Hallinnonalan ohjaus

Hallinnonalan strategiaperusta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan toimintaa ohjaavat yhteisesti sovitut strategiset periaatteet. Strategia rakentaa sillan valtioneuvostotasolta ministeriöön ja virastoihin sekä hallinnonalan tukistrategioihin. Se antaa raamit ja suunnan sekä pitkän tähtäimen toiminnan suunnittelulle että vuosittaiselle suunnittelulle. Hallinnonalan strategiaa viedään käytäntöön ensisijaisesti vuosittaisten suunnitteluprosessien kautta.

Hallinnonalan tulosohjausryhmä

Hallinnonalan tulosohjausryhmä käsittelee valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjaukseen sekä hallinnonalan virastojen strategisiin kysymyksiin liittyviä asioita (ml. hallinnonalan TAE, TTS, tilinpäätökset yms. asiakirjat). Ryhmässä voidaan käsitellä myös liikelaitos- tai yhtiömuodossa toimivien konsernin sisäisten palvelutuottajien ohjaukseen liittyviä asioita.

Hallinnonalan tuottavuuden parantaminen

Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmalla haetaan tuottavuuden parantumista kahdella tasolla: 1) toimenpiteistä, joilla vaikutetaan koko valtionhallinnon tuottavuuden parantamiseen  2) toimenpiteistä, joilla vaikutetaan hallinnonalan eri toimintayksiköiden, erityisesti ydintoiminnan / -prosessien kehittämisen kautta saataviin tuottavuushyötyihin. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluu valtion konsernihallinnon ja -palvelujen kehittämisen kokonaisuus.  Toinen kategoria koskee kaikkia hallinnonalan yksiköitä, joista tuottavuusohjelman ns. kärkihankkeiksi on nostettu verotusprosessien uudistaminen ja tullin toiminnan kehittäminen sähköistä asiointia lisäämällä.
 

Asiakaskeskeinen - käyttäjälähtöinen hallinnonala,
hallinnonalan aamupäivä 28.9.2017

Katso myös

Maistraattien strategia

Maistraattien strategia

Maistraattien strategia kaudelle 2016-2019.

Tutustu strategiaan