Hallinnonalan ohjaus

Hallinnonalan strategiaperusta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan strategista suunnittelua ohjaavat hallitusohjelma ja VM:n strategiset linjaukset.  Tulossopimukset perustuvat  virastojen strategioiden  toimeenpanoon ja ministeriön  asettamiin vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteisiin. Tavoitteet sovitaan vuosittaisessa toiminnan- ja taloudensuunnitteluprosessissa.  Suunnittelukierroksen käynnistää hallinnonalan johdon yhteinen seminaari.

Hallinnonalan tulosohjaus

Valtiovarainministeriössä toimii hallinnonalan tulosohjausryhmä, joka käsittelee valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjaukseen sekä hallinnonalan virastojen strategisiin kysymyksiin liittyviä asioita (ml. hallinnonalan talousarvioesitys, JTS, tilinpäätökset yms. asiakirjat). Ryhmässä voidaan käsitellä myös liikelaitos- tai yhtiömuodossa toimivien konsernin sisäisten palvelutuottajien ohjaukseen liittyviä asioita. Tulosohjaukseen osallistuvat ministeriön osastot toimialansa virastojen osalta, sekä kehittämis- ja hallintotoiminto joka koordinoi tulosohjausta.