Hallinnonalan ohjaus

Hallinnonalan strategiaperusta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan strategista suunnittelua ohjaavat hallitusohjelma ja VM:n strategiset linjaukset.  Tulossopimukset perustuvat  virastojen strategioiden  toimeenpanoon ja ministeriön  asettamiin vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteisiin. Tavoitteet sovitaan vuosittaisessa toiminnan- ja taloudensuunnitteluprosessissa.  Suunnittelukierroksen käynnistää hallinnonalan johdon yhteinen seminaari.