Rakentaminen 2018-2019, syksy

Rakennusalan suhdanneryhmä, syksy 2018

Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä eli RAKSU-ryhmä arvioi talon-, infrastruktuurin- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Ryhmän jäsenet ovat alan keskeisiä viranomaisia ja järjestöjen edustajia. Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla.
Rakentamisen kasvuvauhti hidastuu selvästi ensi vuonna erityisesti asuntorakentamisen vähenemisen takia, arvio Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) 27.9.2018 julkaistussa raportissaan. Kuluvan vuoden ennustetta on nostettu. Raksu arvioi, että koko rakentamisen tuotanto kasvaa 3-4 prosenttia tänä vuonna ja taso säilyy ensi vuonna lähellä tätä vuotta. Vuoden 2019 rakentamisen kasvun ennustehaarukka on -1…+1 prosenttia.