Ilmiöpohjaiseen budjetointiin liittyviä näkökohtia selvittävän työryhmän raportti

Ilmiöpohjainen budjetointi on nostettu viime aikoina esille useiden tahojen toimesta. Sen tarpeellisuutta on perusteltu mm.
kokonaisuuksien paremmalla hallinnalla, hallinnonalarajoja ylittävän yhteistyön lisäämisellä ja moniulotteisten
yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisujen edistämisellä.

Valtiovarainministeriö asetti kesäkuussa 2018 työryhmän selvittämään ilmiöpohjaiseen budjetointiin liittyviä näkökohtia.
Tehtävänä oli mm. selvittää erilaisia tapoja toteuttaa ilmiöpohjaista budjetointia ja niihin liittyviä periaatteellisia kysymyksiä.
Lisäksi tehtävänä oli kartoittaa potentiaalisesti huomioon otettavien ilmiöiden joukkoa sekä pohtia eri toteuttamistapojen
käytännöllisiä ja periaatteellisia vaikutuksia talousarvion rakenteeseen ja hallinnon organisointiin.