Taloudellinen katsaus, talvi 2015

Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,2 % ja vuosien 2016 ja 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,2 %.

Pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän kasvun osalta tilanne on vakava. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli lokakuussa 113 000, eli vajaat 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennetyöttömien määrä oli TEM:n työnvälitystilaston mukaan lokakuussa 206 000; myös vajaat 20 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityisen kulutuksen myönteistä kehitystä tukee kotitalouksien reaalitulojen kasvu, minkä seurauksena yksityinen kulutus lisääntyy tänä vuonna 1,3 %. Seuraavina kahtena vuotena yksityisen kulutuksen kasvu lievästi hidastuu johtuen pääasiassa vaatimattomasta reaalitulojen kehityksestä.

Maailmankaupan kasvu on hiipunut mm. Kiinan teollisuustuotannon hidastumisen ja teollisuusmaiden vähäisten investointien vuoksi. Tuonnin kasvu tulee säilymään poikkeuksellisen vaatimattomana, erityisesti kehittyvissä talouksissa. Ennen kriisiä kauppa kasvoi noin kaksinkertaista vauhtia suhteessa tuotantoon, mutta nyt se kasvaa jopa hitaammin kuin tuotanto.

Tänä vuonna kotimaisen teollisuuden arvonlisäys supistuu vielä runsaat 2 %, mutta lisääntyy ensi vuonna noin kaksi ja seuraavana noin kolme prosenttia.

Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylittää viime ja tänä vuonna 3 prosentin viitearvon, vaikka edellisen ja nykyisen hallituksen sopeutustoimet kohentavat rahoitusasemaa. Ensi vuonna alijäämä jäänee pienemmäksi kuin 3 %. Julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin viitearvon eikä velkasuhde ole taittumassa ennustejaksolla.

Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Näyttää siltä, että Suomen talouskasvu jää myös lähivuosina kilpailijamaita alhaisemmaksi. Reaalitalouden suotuisa kehitys on välttämätön ehto julkisen talouden tilan kestävälle paranemiselle. On syytä korostaa sitä, että ennustetun kaltainen talouskehitys ei itsessään tule merkittävästi kohentamaan julkisen talouden tilaa Suomessa.

Kieliversiot: