Valtioneuvoston asetus VM/2020/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.4.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion maksuperusteasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Niko Ijäs, Budjettineuvos p.+35 8295530170
Asia

Valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 5 §:n 1 momenttia julkisoikeudellisen suoritteen maksamiselle myönnettävästä korollisesta maksuajasta ehdotetaan väliaikaisesti osittain muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan viranomainen voisi myöntää korotonta maksuaikaa kolme kuukautta, jos kyse olisi yli sadan euron suuruisesta julkisoikeudellisesta maksusta. Ehdotus liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimiin, joilla helpotetaan muun muassa yritysten taloudellista tilannetta koronavirusepidemian aikana.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion maksuperusteasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Korottoman maksuajan pidentäminen helpottaa osaltaan yritysten ja muiden toimijoiden taloudellista tilannetta. Valtiontalouden kannalta vaikutus ei ole merkittävä. Myös hallinnollisen lisätyön arvioidaan jäävän kohtuulliseksi, koska maksuajasta voidaan sopia jo suoritteen tilauksen yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen