Neuvottelukunnan asettaminen VM/2023/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen parlamentaarisen neuvottelukunnan asettaminen

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Anu Nousiainen, p. +358 295 530 326

Asia

Valtioneuvosto asettaa parlamentaarisen neuvottelukunnan 19.10.2023 alkaen eduskunnan toimikaudeksi, kunnes uusi neuvottelukunta on asetettu, kuitenkin korkeintaan 31.12.2027 asti. Neuvottelukunnalla on neuvoa-antava rooli yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevan valtionavustustoiminnan kehittämisessä, mutta sillä ei ole välitöntä ohjaavaa roolia. Neuvottelukunnan tehtävät: 1. Neuvottelukunta seuraa yleishyödyllisille yhteisöille myönnettäviin valtionavustuksiin osoitettavien määrärahojen kokonaisuutta ja sen kehitystä. 2. Neuvottelukunta seuraa yleishyödyllisiin yhteisöihin liittyvän valtionavustustoiminnan kehittämistä, valtionavustusten kohteena olevan toiminnan ja hankkeiden kehitystä sekä valtionavustuksilla aikaansaatavan toiminnan vaikuttavuuden lisäämistä. 3. Neuvottelukunta voi myös kuulla ja antaa lausuntoja yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytysten ja julkisen sektorin niille osoittamien resurssien kehittämisestä. Parlamentaariseen neuvottelukuntaan nimetään jäseniksi seuraavat kansanedustajat: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä: jäsen Laura Huhtasaari (neuvottelukunnan puheenjohtaja), varajäsen Jari Koskela Kokoomuksen eduskuntaryhmä: jäsen Milla Lahdenperä (neuvottelukunnan varapuheenjohtaja), varajäsen Tere Sammallahti Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä: jäsen Joona Räsänen, varajäsen Pia Viitanen Keskustan eduskuntaryhmä: jäsen Hilkka Kemppi, varajäsen Antti Kurvinen Vihreä eduskuntaryhmä: jäsen Inka Hopsu, varajäsen Hanna Holopainen Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä: jäsen Minja Koskela, varajäsen Timo Furuholm Ruotsalainen eduskuntaryhmä: jäsen Mikko Ollikainen, varajäsen Joakim Strand Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä: jäsen Mika Poutala, varajäsen Sari Tanus Liike nyt -eduskuntaryhmä: Kansanedustaja Harry Harkimo (jäsen), ei varajäsentä. Neuvottelukunta pyytää toimikautensa alkaessa alla lueteltuja yleishyödyllisiä yhteisöjä nimeämään edustajansa neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi: - Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry - SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry - Suomen Hippos ry - Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry - Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry - Suomen Olympiakomitea ry - Tieteellisten seurain valtuuskunta Neuvottelukunta voi työskentelynsä tueksi hyödyntää myös muiden keskeisten yleishyödyllisten yhteisöjen ja asiantuntijoiden asiantuntijuutta. Neuvottelukunnan asioita valmistelee sihteeristö, johon valtiovarainministeriö nimeää pääsihteerin. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö nimeävät neuvottelukuntaan sihteerin.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen parlamentaarisen neuvottelukunnan 19.10.2023 alkaen eduskunnan toimikaudeksi, kunnes uusi neuvottelukunta on asetettu, kuitenkin korkeintaan 31.12.2027 asti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio