Valtioneuvoston asetus VM/2024/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus väestön rekisteröinnistä Viron kanssa tehdystä sopimuksesta ja kotikuntalain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Antti Helin, p. +358 295 530 609

Asia

Eduskunta on hyväksynyt väestön rekisteröinnistä Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 21. syyskuuta 2022 tehdyn sopimuksen 28. marraskuuta 2023. Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen 21. joulukuuta 2023. Suomi on ilmoittanut Virolle 28. maaliskuuta 2024 sopimuksen hyväksymisestä. Koska Viro on ilmoittanut omien kansallisten menettelyidensä valmistumisesta 20. maaliskuuta 2023, tulee sopimus sen 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti voimaan 1. toukokuuta 2024. Tästä syystä sopimuksen, sitä koskevan lain ja siihen liittyvän kotikuntalain 6 §:n muutoksen olisi tultava voimaan 1. toukokuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen väestön rekisteröinnistä Viron kanssa tehdystä sopimuksesta ja kotikuntalain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.