Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Orpo vid januariforumet som ordnats av SOSTE r.f:s organisationsledning: Valfriheten en möjlighet för organisationerna

Finansministeriet
31.1.2017 10.15 | Publicerad på svenska 31.1.2017 kl. 14.56
Nyhet

Den pågående landskaps- och social- och hälsovårdsreformen flyttar social- och hälsovårdsservicen från kommunerna till landskapen. Förändringen är ett historiskt reformprojekt. Det kommer att förändra de finländska kommunernas, social- och hälsovårdsorganisationernas och företagens verksamhetsfält på ett avsevärt sätt.

Finansminister Petteri Orpo anmärkte i sitt tal vid SOSTE:s organisationslednings januariforum att det är ytterst viktigt att se till att även små organisationer får möjlighet att producera tjänster. Vi måste undvika motsättningar mellan olika producentparter. 

Finländarna får tack vare reformen rätt att själva påverka sin service.

– För organisationerna innebär valfriheten möjligheter. Social- och hälsotjänsterna stärks av att vi har många olika slags producenter och att människorna har möjlighet att välja de tjänster som passar dem bäst. Jag tror att det förbättrar både kvaliteten och tillgången på service, sade minister Orpo.

Främjandet av välfärden kommer att höra till de framtida kommunernas viktigaste uppgifter. Social- och hälsovårdsorganisationerna har enligt minister Orpo oersättlig erfarenhet och kompetens när det gäller främjande av hälsa och välfärd. Han hoppas att kommunerna och organisationerna fortsätter med detta samarbete.

Minister Orpo betonade att organisationerna i sin vardag är delaktiga i flera sådana människors vardag som kämpar med ensamhet, sjukdomar, missbruksproblem eller utanförskap. Han tackade samtidigt organisationerna för arbetet de utför.

– Social- och hälsovårdsorganisationerna spelar en viktig roll framför allt när det gäller att bekämpa ojämlikheten, tack för ert arbete.

Ytterligare information:

Mikko Kortelainen, specialmedarbetare, tfn 050 301 8334, mikko.kortelainen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Petteri Orpo aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto