Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statskontorets förslag till statsbokslutet för år 2019 är färdigt

Finansministeriet
27.3.2020 11.00
Pressmeddelande

Statskontorets förslag till statsbokslutet för år 2019 har undertecknats och överlämnats till finansministeriet. Statens bokslut upprättas utifrån budgetekonomin i statsbudgeten.

Statskontorets förslag till statsbokslutet inkluderar förutom statens intäkts- och kostnadskalkyl och balansräkning även budgetens utfallskalkyl, statens finansieringsanalys samt bilagor som kompletterar kalkylerna.

Enligt statsbudgetens utfallskalkyl var underskottet under finansår 2019 0,247 miljarder euro och det kumulativa underskottet uppgick vid utgången av finansåret till 11,560 miljarder euro.

Nettoökningen av den gemensamma statsskulden för budgetekonomin och de statliga fonderna utanför budgeten var 1,4 miljarder euro och det totala nominella värdet för skulden var 106,4 miljarder euro, 114,4 miljarder euro till marknadsvärdet. Statens goda likviditet och den faktiska tidpunkten för utgifterna och inkomsterna möjliggjorde dock en mindre ökning av statsskulden än vad som uppskattats i budgeten.

Enligt statens intäkts- och kostnadskalkyl uppgick 2019 års underskott till 1,6 miljarder euro. 2018 års underskott var 0,8 miljarder euro. Jämfört med året innan har intäkterna minskat med 3,1 procent och kostnaderna ökat med 1,5 procent. De största intäktsförändringarna jämfört med föregående år var ökningen av skatteintäkterna samt de avvikande posterna i intäkterna av verksamheten och de extraordinära intäkterna.

Budgetutfallet, intäkter och utgifter samt balansräkningen, pdf

Statskontorets förslag kan läsas på Statskontorets webbplats: Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2019

Statskontoret har publicerat infografer om bokslutskalkylerna på sin webbplats.

Noggrannare specifikationer av statens bokslut och bokföringsuppgifter finns på Statskontorets webbplats för statsförvaltningens internetrapportering www.tutkihallintoa.fi. Där finns också länkar till andra planering- och uppföljningsdokument.

Statsbokslutet fogas till regeringens årsredovisning som överlämnas till riksdagen i april.

Länken Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2019 korrigerad 15.5.2020. Bilagorna 6 och 12 bakom länken korrigerade 4.5.2020.

Ytterligare information:

Esko Mustonen, statsrådets biträdande controller, finansministeriet, tfn 02955 30345, esko.mustonen(at)vm.fi

Sirpa Korkea-aho, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30252, sirpa.korkea-aho(at)vm.fi

Outi Vänttinen, utvecklingschef, Statskontoret, tfn 02955 02409, outi.vanttinen (at) valtiokonttori.fi