Hoppa till innehåll
Media

Valtiovarainministeriö myönsi avustusta digitalisaation edistämiseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2017 9.38
Tiedote

Valtiovarainministeriö on päättänyt myöntää yhdeksälle hankkeelle avustusta kustannuksiin, jotka aiheutuvat kuntien digitalisaation, tuottavuuden ja kustannussäästöjen edistämisestä.

Avustusta myönnettiin Hämeenlinnan, Kauniaisten, Pietarsaaren, Turun ja Varkauden kaupungeille, Tuusulan ja Tyrnävän kunnille, Tampereen kaupunkiseudulle ja Lempäälän kunnan sekä Nokian ja Ylöjärven kaupunkien yhteishankkeelle. Avustussummat olivat riippuvaisia työn kokonaiskustannuksista ja ne vaihtelevat 7 000 euron ja 37 860 euron välillä.

Avustuksia myönnettiin kolmentyyppisiin kohteisiin:

  • Kunnan tai kuntien toteuttamaan kokeiluun, jos tämä tehostaa näiden kokeilujen tulosten vaikuttavuutta tuottavuuden ja säästöjen syntymisen näkökulmasta sekä tulosten hyödyntämistä koko kuntakentässä.

  • Digikuntakokeilussa tehdyssä kuntien digitalisaation ja digikokeilujen säästö- ja tuottavuusselvityksessä löydettyjen keinojen toimeenpanoon.

  • Digikuntakokeiluun ilmoittautuneet vaikuttajakunnat pystyivät hakemaan avustusta tukemaan niiden roolia kokeilijakuntien toiminnan, palveluprosessien tai digitalisaatiokehityksen edistäjinä.

Avustushakemuksia tuli yhteensä 14. Hakemuksia arvioitiin ensisijaisesti suhteessa avustuksen kolmeen mahdolliseen hakukohteeseen sekä maan tämänhetkiseen kokonaistilanteeseen. Lisäksi hakemuksia suhteutettiin muihin tällä hetkellä Suomessa vireillä oleviin kuntien digitalisaatiohankkeisiin. Arvioinnin kohteena oli myös hakemusten innovatiivisuus, konkreettisuus, toteuttamiskelpoisuus sekä asiakaslähtöisyys.

Arvioinnissa on kiinnitettiin huomiota myös siihen, miten hankkeen tuloksia levitetään ja miten avoimia kehitetyt ratkaisut ovat muille kunnille. Laitteistohankintoja ja niistä syntyviä kustannuksia ei tuettu.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Suvi Savolainen, puh. 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Kunta-asiat