Kundservice2014-projektet

Målet med projektet för utveckling av den offentliga förvaltningens kundservice (Kundservice2014) som finansministeriet tillsatte i januari 2012 var att ge kunderna i hela landet likvärdig tillgång till den offentliga förvaltningens kundservice vid gemensamma Servicepunkter som ligger på ett rimligt avstånd från hemmet. På så sätt kan tjänsterna även produceras effektivt och ekonomiskt.  Projektet baserade sig på riktlinjerna för utvecklandet av samservicen i regeringen Katainens program. Avsikten var att skapa ett täckande nätverk av lagstadgade gemensamma servicepunkter.

Modellen för gemensam kundservice har provats från och med hösten 2014 i Kiiminki (Uleåborg), S:t Michel, Saarijärvi, Pargas och Pelkosenniemi. Under piloteringen som avslutades vid utgången av april 2015 testades och utvecklades bland annat verksamhets- och finansieringsmodellen för gemensam kundservice, lokaler samt anordningar och system som kommer att tas i bruk. Pilotställena fortsätter fortfarande sin verksamhet, nu på basis av femåriga samserviceavtal.

Pilotoinnin seuranta- ja arviointiraportti liitteineen
Kunderna nöjda med Servicepunkterna |Meddelandet 25.6.2015

Styrnings- och uppföljningsgruppen för piloteringen föreslog dock hösten 2015 efter att piloteringen upphört att lagen om den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice som beretts i samband med Kundservice2014-projektet inte drivs framåt.  Arbetsgruppen föreslog däremot att den gemensamma kundservicen fortfarande skulle utvecklas på avtalsbasis så att man vid den fortsatta utvecklingen utnyttjar praxis och förfaranden som visat sig lyckade inom Kundservice2014-projektet och piloteringen av det. 

Sammanfattningsrapporten nedan och de övriga rapporter som getts ut i samband med beredningen av projektet innehåller mera information om utvecklandet av den gemensamma kundservicen under 2012-2015 och om förslagen som lagts fram av Kundservice2014-projektet.

Asiakaspalvelu 2014 - yhdessä palvelut lähelle, loppuraportti
Yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän loppuraportti (VM 20/2014)
Loppuraportin liite 2: pilotointisuunnitelma
Muistio: Yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelu
Verohallinnon eriävä mielipide jatkovalmistelua koskevaan muistioon
Yhteenveto yhteisen asiakaspalvelun kehittämisestä 2012-2015 (2016)

Den nuvarande samservicelagen förnyas som bäst vid finansministeriet i enlighet med arbetsgruppens förslag. Mera information om förnyandet av samservicelagen finns på Utveckling av den gemensamma kundservicen.

Ytterligare  information

Marko Puttonen, utvecklingsdirektör, tfn 02955 30271