Vastuullisuuden auditoinnin manuaali -webinaari

Torstai 14.3.2024 klo 14.00 –  14.45

valtiovarainministeriö

Vastuullisuuden auditoinnin manuaali -webinaari

Hankinta-Suomi-ohjelmassa on julkaistu vastuullisuuden auditoinnin manuaali. Manuaalin tarkoitus on tukea julkisia hankintayksiköitä kustannustehokkaiden ja laadukkaiden vastuullisuusauditointien toteuttamiseksi ja kilpailuttamiseksi.

Julkisten hankintojen avulla voidaan edistää vastuullisuutta. Yksi keskeisistä auditoinnin kohteista on työntekijöiden ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien toteutuminen. Vastuullisuuden auditointi on menetelmä, jolla arvioidaan toimittajan vastuullisuuden tasoa ja kehittämistarpeita. Auditointi hankinnoissa voi perustua esimerkiksi kansainvälisiin standardeihin tai kansallisiin ohjeistuksiin. 

Tule mukaan webinaariin kuulemaan lisää vastuullisuuden auditoinnin manuaalista, jota esittelee kehityspäällikkö Riikka Juuma Hansel Oy:stä. Tilaisuus on tarkoitettu hankintayksiköiden edustajille ja muille asiasta kiinnostuneille. 

Aika: torstai 14.3.2024 klo 14.00-14.45
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä viimeistään 12.3.
Osallistumislinkki: lähetetään ilmoittautuneille 13.3.


Manuaalin viitekehys perustuu Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet –ohjeistukseen

Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet (Code of Conduct) muodostaa manuaalin viitekehyksen, jonka  osa-alueet ovat sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen vastuullisuus. Hankintayksikön sopimusehtoihin sisällyttämät mahdolliset muut standardit tai ohjeistukset tulee ottaa huomioon manuaalia sovellettaessa.

Manuaali on tuotettu osana Hankinta-Suomen toimeenpanemaa kansallista hankintastrategiaa, jossa yhtenä tavoitteena on kehittää toimintatapoja riskimaista tehtävien hankintojen auditointeihin ja ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien huomioimiseen. 

Manuaalissa työkaluja auditointiin

Manuaali sisältää runsaasti havainnollisia esimerkkejä ja malleja sekä ohjelistoja hyödynnettäviksi vastuullisuuden auditointiprosessissa. Manuaalissa kuvataan auditointiohjelma, jonka laatimisen toivotaan auttavan hankintayksiköitä tekemään järjestelmällistä ja riskilähtöistä toimittajien tai sopimusten tarkastelua ja seurantaa. Ohjelman osana kuvataan auditointitavat ja varsinainen auditointiprosessi hankintayksikön yksilöllisten valintojen tueksi. 

Lisäksi manuaalissa on auditointisuunnitelman malli, jonka avulla hankintayksikkö voi varmistaa sopimuksessa vaadittujen vastuullisuuskriteerien täyttymisen. Manuaali sisältää prosessissa auditointikohteelle toimitettavan esitietolomakkeen ja listan tarkistettavista dokumenteista. 

Manuaali tehtiin yhteistyössä Hansel Oy:n ja muiden yhteishankintoja tekevien yksiköiden kesken. 

Tutustu kansalliseen vastuullisuuden auditoinnin manuaaliin

Hankinta-Suomi-ohjelma kokoaa yhteen julkisten hankintojen kehittämistoimia, ja uusi vastuullisuusauditoinnin manuaali on tarkoitettu osaltaan edistämään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja julkisen talouden kestävyyttä. 
 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet