Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ylimmän johdon sidonnaisuudet

Liikenne- ja viestintäministeriö, Rantala Olli-Pekka

Liikenne- ja viestintäministeriö, Vilkkonen Laura