Puolustusministeriön hallinnonalan ylimmän johdon sidonnaisuudet

Puolustushallinnon rakennuslaitos, Warsta Matias

Puolustusvoimat, Kivinen Timo