Hyppää sisältöön
Media

Viestintäpäällikkö Thomas Sund:
10 000 mielipidettä maakuntauudistuksesta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2017 9.01
Kolumni

Maakuntauudistuksen kaltaista isoa hanketta ei voi toteuttaa onnistuneesti ilman tiivistä yhteistyötä ja säännöllistä yhteydenpitoa eri toimijoiden välillä. Alueiden panos on hankkeessa keskeinen, kirjoittaa valtiovarainministeriön viestintäpäällikkö Thomas Sund.

Suomessa toteutetaan lähivuosien aikana merkittävä hallinnon uudistus, jonka eteen on ministeriöissä ja aluehallinnossa tehty hartiavoimin töitä. Kova työ on kantanut hedelmää ja lähestymme tärkeää välitavoitetta, kun ensimmäinen hallituksen esitys lähtee eduskuntaan. Maaliviiva on tarkoitus ylittää tammikuussa 2019, jolloin maakunnat aloittaisivat toimintansa.

Maakuntauudistuksella tavoitellaan entistä parempia ja yhtenäisempiä palveluja kaikille asukkaille. Tosiasia on, että palvelujen saatavuudessa ja laadussa on Suomessa tällä hetkellä liian isoja eroja kuntien ja alueiden välillä. Tasapuolisten palvelujen varmistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämiseksi on tärkeää, että hanke saadaan läpivietyä onnistuneesti.

Muutos tehdään #yhdessä

Maakuntauudistuksen kaltaista isoa hanketta ei voi toteuttaa onnistuneesti ilman tiivistä yhteistyötä ja säännöllistä yhteydenpitoa eri toimijoiden välillä. Alueiden panos on hankkeessa keskeinen.

Uudistus on alusta alkaen toteutettu avoimesti ja palautetta on kerätty uusin menetelmin. Toteutimme tammi-helmikuun aikana verkkoaivoriihen, jonka tavoitteena oli selvittää maakuntauudistuksessa mukana olevien ammattilaisten ajatuksia uudistuksen toteuttamisesta. Verkkoaivoriihen suosio yllätti meidät perusteellisesti - saimme kolmen viikon aikana yli 10 000 vastausta!  Olemme kiitollisia jokaisesta vastauksesta. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että saimme kaikista maakunnista runsaasti vastauksia.

Tulosten analysointi on laajasta vastaajajoukosta johtuen kesken, mutta perusviestit ovat selvillä. Keskeneräisyys ja sekavuus ovat mielikuvia, joita iso osa kyselyyn vastanneista liittävät uudistukseen. Lisätietoa kaivataan ennen kaikkea työsuhteista, tulevaisuuden sote-palveluista, talouteen liittyvistä kysymyksistä ja uudistuksen aikataulusta. Vastaajat ovat harvinaisen yksimielisiä maakuntauudistuksen tärkeimmästä tavoitteesta: kokonaisvaltaiset, monipuoliset ja kaikille tasapuoliset palvelut on turvattava.

Palautetta kerätään myös aluetilaisuuksissa

Valtakunnalliset muutosjohtajat kiertävät kevään aikana kaikissa maakunnissa. Maakuntakierroksen tavoitteena on käydä vuoropuhelua ministeriöiden, alueiden vastuuvalmistelijoiden ja asukkaiden kanssa lainsäädännön etenemisestä sekä alueen muutosvalmistelusta.

Maakuntauudistus koskettaa tavalla tai toisella melkein kaikkia suomalaisia. Asukkaiden palvelut tuotetaan uusien periaatteiden mukaisesti ja yli 200 000 työntekijän työnantaja vaihtuu. Hallintoa tehostetaan ja digitalisaation keinoja hyödynnetään vahvasti uudistuksen toteutuksessa. Tarjolla on lisäksi uusia vaikuttamisen kanavia, kun saamme jatkossa äänemme kuuluviin myös maakuntavaalien yhteydessä.

Osallistuin viime viikolla valtiovarainministeriön edustajana Pietarsaaressa ja Kannuksessa järjestettyihin tilaisuuksiin, joissa käytiin erinomaista keskustelua muutoksen etenemisestä. Kysymykset, palaute ja esille nousseet huolenaiheet olivat samansuuntaisia verkkoaivoriihen tulosten kanssa.

Miten uudistuksessa onnistutaan? Mikäli onnistumisen edellytys pitäisi kiteyttää yhteen sanaan, on valinta helppo. Sana on #yhdessä.

Yhdessä ylitämme maaliviivan onnistuneesti tammikuussa 2019.

Thomas Sund

Viestintäpäällikkö
Valtiovarainministeriö

Hallintopolitiikka Kunta-asiat aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto kärkihankkeet reformit