Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Anna palautetta tiedonhallintalain suosituksista

Valtiovarainministeriö
13.12.2019 16.01
Uutinen

Uusi julkisen hallinnon tiedonhallintalaki tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Valtiovarainministeriö pyytää nyt palautetta työryhmätyönä valmistelluista luonnoksista tiedonhallintalain täytäntöönpanoa tukeviksi suosituksiksi. Palautekierroksella olevat suositukset liittyvät tiedonhallinnan vastuisiin ja muutosvaikutusten arviointiin.

Tiedonhallintalaki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa. Tämä palautekierros on syksyn 2019 aikana valmisteltujen suositusten viimeinen palautekierros.

Tiedonhallintalain vaatimuksella tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnista vahvistetaan muutostilanteiden taloudellisten ja toiminnallisten riskien ennakointia sekä muutosten ohjauksen tehokkuutta. Samalla sillä pyritään edistämään yhteentoimivuuden ja tietoturvallisuuden toteutumista sekä investointien kannattavuutta. Suositukset tulee antamaan tiedonhallintalain nojalla perustettava tiedonhallintalautakunta vuoden 2020 alkupuolella.

Lain täytäntöönpano on kaikkien viranomaisten tehtävä, jota ohjataan ja tuetaan suunnitelmallisesti. Tiedonhallintalain täytäntöönpanoa tukevien suositusten tarkoituksena on opastaa viranomaisia täyttämään tiedonhallintalaissa säädetyt vaatimukset ja vahvistaa näin tiedonhallintalain vaikuttavuutta.

Valtiovarainministeriö lähetti suositukset palautekierrokselle 12. joulukuuta. Palautetta pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 13.1.2020. Palautepyyntö ja suositukset on julkaistu Lausuntopalvelu.fissä.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Suvi Remes, puh. 0295 530 03, suvi.remes(at)vm.fi