Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ge respons på rekommendationerna i informationshanteringslagen

Finansministeriet
13.12.2019 16.01 | Publicerad på svenska 17.12.2019 kl. 8.21
Nyhet

Nya lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen träder i kraft vid ingången av 2020. Finansministeriet begär nu respons på de utkast till rekommendationer som stöder genomföringen av informationshanteringslagen och som beretts av en arbetsgrupp. De rekommendationer som genomgår remissbehandling har ett samband med informationshanteringsansvar och bedömningen av ändringarnas inverkan.

Lagen främjar enhetligare informationshantering, informationssäkerhet samt digitalisering av myndigheternas verksamhet. Denna remissbehandling utgör den sista remissbehandlingen för rekommendationer som beretts hösten 2019.

Informationshanteringslagens krav om bedömning av hur ändringarna påverkar informationshanteringen stärker förutseendet av ekonomiska och verksamhetsmässiga risker i förändringssituationer samt effektiviteten hos styrningen av förändringarna. Ett annat mål är att främja interoperabilitet och informationssäkerhet samt investeringars lönsamhet. Rekommendationerna kommer att utfärdas under början av 2020 av en informationshanteringsnämnd som inrättas med stöd av lagen.

Lagen gäller alla myndigheter och arbetet för att genomföra den ska styras och stödjas systematiskt.
Syftet med rekommendationerna som stöder genomförandet av informationshanteringslagen är att hjälpa myndigheterna att uppfylla lagens krav på beskrivning och således stärka lagens genomslagning.

Finansministeriet sände rekommendationerna på remiss den 12 november. Responsen bör lämnas in senast den 13.1.2020. Begäran om utlåtande och rekommendationerna har publicerats på Utlåtande.fi.

Ytterligare information:

Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 453, [email protected]
Suvi Remes, konsultativ tjänsteman 0295 530 03, suvi.remes(at)vm.fi