Hyppää sisältöön
Media

Asiakasnäkökulma valtion yhteisten konsernipalvelujen keskiöön

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2019 10.48
Tiedote

Valtion yhteisten palvelujen tehtävänä on auttaa valtion organisaatioita onnistumaan. Konsernitoimijat laativat vuosille 2019–2022 yhteiset linjaukset. Tavoitteena on asiakasnäkökulman huomioivat nykyaikaiset, sujuvat ja tulokselliset palvelut koko valtionhallinnolle.

Yhteisen konsernipolitiikkalinjauksen tavoitteena on muodostaa yhteiset arvot ja lähivuosien tavoitteet valtion yhteisten palvelujen ohjauksesta, johtamisesta ja kehittämisestä vastuullisille. Linjauksen ovat laatineet valtiovarainministeriö ja valtion palveluntuottajat yhdessä. Valtion yhteisiä palveluja tuottavat Hansel (hankinnat), HAUS (koulutus), Palkeet (talous- ja henkilöstöhallinto), Senaatti-kiinteistöt (toimitilat), Valtiokonttori (rahoitus ja taloushallinto) ja Valtori (ICT).

Palveluntuottajien yhteisiksi strategisiksi avainalueiksi on määritelty tyytyväiset asiakkaat, rohkea uudistuminen, kokonaistehokkuus ja oikea osaaminen.

”Asiakkaan tarpeet tulee ottaa entistä korostetummin kaikessa toiminnan lähtökohdaksi ja palveluiden tulee olla laadultaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä myös markkinahintavertailuissa. Tavoitteena pitää olla konsernipalvelut, jotka tuottavat yhtenäisiä palvelukokonaisuuksia asiakkaiden tarpeisiin siten, että virastot voidaan vapauttaa tekemään ydintoimintaansa. Palveluiden tulee rakentua saumattomasti eri toimijoiden välillä ilman, että henkilöstöhallinnon tai työntekijän tarvitsisi vaivata päätään sillä, kuka palvelun on tuottanut”, toteaa ylijohtaja, osastopäällikkö Juha Sarkio.

Asiakkaiden tyytyväisyyttä valtion yhteisiin palveluihin tullaan mittaamaan säännöllisesti. Asiakaskokemusta tullaan parantamaan mm. yhteiskehittämisen kautta.

”Kehitys on mennyt hyvään suuntaan, vaikka olemmekin edelleen matkalla. En usko, että paluu maailmaan, jossa palvelut rakentuivat yli 100 viraston erillisyyden varaan olisi digitalisoituvassa palvelutoiminnassa millään mittarilla järkevää. Päinvastoin pitää ryhtyä miettimään, mistä löydetään uusia synergioita koko julkisen sektorin palveluihin,” Sarkio jatkaa.

Palveluketjuja sujuvoitetaan

Työtä lähdetään viemään eteenpäin vuoden 2019 aikana. Tarkoituksena on, että konsernipalvelujen nykytila ja tavoitetila kuvataan yhtenäisellä tavalla. Palvelujen tuottajista teetetään ulkopuolinen arviointi ja kustannustehokkuusvertailu. Lisäksi kehitetään valtion yhteisten palvelujen asiointiratkaisua.

Valmistelutyössä on korostettu erityisesti asiakkaiden näkökulmaa ja tarpeita yhteisten palvelujen kehittämiseen.

”Osaamisemme digitalisoinnista eli siis toimintatapojen kehittämisessä teknologian avulla kasvaa hallinnossa huimaa vauhtia. Asiakas keskiössä -ajattelussa meillä on vielä paljon kehitettävää ja kuunneltavaa. Palveluketjun sujuvuutta ja kokonaisuuden toimivuutta valtion yhteiset palveluntuottajat huomioivat siis jatkossa entistä enemmän, kertoo ylijohtaja, ict-johtaja Anna-Maija Karjalainen.

Valtiovarainministeriön ja yhteisten palvelujen tuottajien johto tapaavat ja seuraavat linjausten toteuttamista sekä suunnittelevat yhteistä toimintaa säännöllisesti. Valtion yhteisten palvelujen tuottajat toteuttavat linjauksia omissa strategioissaan ja toiminnassaan. Toimeenpanosta keskustellaan säännöllisesti osana tulosohjausta.

Lisätietoja:

Ylijohtaja, osastopäällikkö Juha Sarkio, puh. 02955 30031, juha.sarkio(at)vm.fi
Ylijohtaja, ict-johtaja Anna-Maija Karjalainen, puh. 02955 30165, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi