Hyppää sisältöön
Media

AuroraAI-ohjelma loi pohjaa tekoälypohjaisille palveluille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.3.2023 14.16
Tiedote
AuroraAI-ohjelman logo, koristekuva

Kansallisesta tekoälyohjelma AuroraAI:sta tehty riippumaton loppuarviointi ja ohjelman oma loppuarviointi ovat valmistuneet. Niiden mukaan ohjelma on pääpiirteissään saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Keskeistä on, että ohjelman tuotoksia hyödynnettäisiin ja tuotaisiin yleiseen tietoisuuteen myös ohjelman päätyttyä.

AuroraAI-ohjelman tavoitteena oli yleisesti vauhdittaa julkisen hallinnon ja julkisen palvelutuotannon kehittämistä ihmiskeskeisellä, elämäntapahtumalähtöisellä ja tekoälyavusteisella tavalla.

Tekoäly mukaan julkisen hallinnon toimintoihin

AuroraAI-ohjelmasta toteutetun riippumattoman arvion mukaan ohjelma teki muun muassa pohjatyön ihmiskeskeisen hallinnon toimintamalliksi ja kehitti tekoälyavusteiset AuroraAI-tukipalvelut eri organisaatioiden ja palveluiden käyttöönotettavaksi. Ohjelman katsottiin olevan luonteeltaan edellytyksiä rakentava ja kokeileva. AuroraAI-ohjelman tapa osallistaa ja rakentaa yhteistyötä toimii esimerkkinä muille ohjelmille. Ohjelmassa on luotu pohjaa sekä tekoälyn hyödyntämiselle julkisessa hallinnossa että ihmiskeskeiselle toimintatapamuutokselle. Näihin molempiin on luotu ratkaisuja ja toimintamalleja, joita hyödyntämällä voidaan kehitystyötä viedä eteenpäin julkisen sektorin organisaatioissa.

Riippumatonta arviointia varten haastateltujen ja kyselyvastaajien mukaan AuroraAI-ohjelmassa nousi esiin kaksi tärkeää tavoitetta. Ohjelman nähtiin luovan julkisen hallinnon keskinäiselle sekä eri sektorien väliselle yhteistyölle uusia toiminnallisia ja teknisiä mahdollisuuksia, jotka tehostavat toimintaa. Toisekseen ohjelmaan osallistuneet organisaatiot kehittivät omaa teknistä osaamistaan ja loivat erilaisia kyvykkyyksiä, joiden avulla oli mahdollista johtaa omaa toimintaa ja palvelutuotantoa vaikuttavammin.

Haasteina viestintä ja laaja tavoitteenasettelu

Arvioinnissa löydettiin myös haasteita. Näitä olivat muun muassa ohjelman hidas käynnistyminen sekä hyvin laaja ohjelmakokonaisuus, jonka tehokas läpivienti olisi vaatinut selkeämpää tavoitteenasettelua. Arvioinnissa todettiin myös, ettei ohjelman tuotoksista ja niiden hyödyntämisestä viestitty tarpeeksi sidosryhmille ja ohjelman ulkopuolelle.

Raportin suosituksissa todetaan, että tietoisuutta AuroraAI-ohjelman tuotoksista ja niiden mahdollisuuksista tulisi vahvistaa myös ohjelmakauden jälkeen, jotta niitä saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Raportissa myös suositellaan, että kansallisen digistrategian (Digikompassi) toimeenpanossa tulisi hyödyntää AuroraAI-ohjelmassa luotuja teknisiä ratkaisuja.

Riippumattoman arvioinnin toteutti Owal Group Oy ja 4FRONT Oy valtiovarainministeriön toimeksiannosta.

Lisätietoja:
Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija, puh. 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)gov.f